Cercetări cu privire la durabilitatea îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite polimerice ranforsate intensiv cu microsfere de sticlă cave

  • Grigore MARIAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Leonid MALAI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Vladimir GOROBEŢ Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The article presents certain experimental results concerning the durability of the machine parts which are component of sliding bearings renovated with polyamide-epoxidic composite materials intensively reinforced with hollow glass microspheres. The tests were conducted under accelerated conditions on samples worn by limit friction and without lubrication. It was demonstrated the effectiveness of using the investigated materials in order to renovate the sliding bearings in conditions of limit friction


Key words: Basalt microfibers, Durability, Glass microspheres, Molybdenum disulfide.

References

1. Malai, L., Marian, Gr. Alegerea şi optimizarea constituţiei MC poliamidice folosite la renovarea îmbinărilor de tip lagăr. În: Ştiinţa agricolă, UASM, Chişinău, 2011, nr. 2, p. 56-59.
2. Sîrghii, V. Contribuţii la asigurarea tehnologică a fiabilităţii pieselor utilajului agricol recondiţionate cu aplicarea compoziţiilor din mase plastice: Teza de dr. în tehnică: 05.20.03. Chişinău, 2007, 252 p.
3. Ţapu, V. Sporirea disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice: Teza de dr. în tehnică: 05.20.03. Chişinău, 2011, 132 p.
4. Марьян, Г. Восстановление посадочных отверстий корпусных деталий подшипниковых узлов электрических машин порошкообразными полимерными композициями. Диссерт. на соиск. степ. kандид. техн. наук: 05.20.03. Кишинев: 1987, 221 с.
Published
2017-05-22
How to Cite
MARIAN, Grigore; MALAI, Leonid; GOROBEŢ, Vladimir. Cercetări cu privire la durabilitatea îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite polimerice ranforsate intensiv cu microsfere de sticlă cave. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 35-40, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=238>. Date accessed: 01 mar. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>