Studiul gradului de hidrofilie/hidrofobie al materialelor compozite polimerice ranforsate intensiv cu microsfere de sticlă

  • Leonid MALAI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Grigore MARIAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Vladimir GOROBEŢ Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

This article presents some experimental results about the peculiarities of the kinetics of the water and oil absorption processes for a series of polyamide composite materials prepared with high addition of glass microspheres. On the basis of the obtained results, there were elaborated recommendations concerning the use of these materials as a compensating wear layer for the renovation of bearing type joints


Key words: Basalt microfibers, Glass microspheres, Hydrophilic degree, Hydrophobic, Molybdenum disulfide, Restoration.

References

1. Malai, L., Marian, Gr. Alegerea şi optimizarea constituţiei MC poliamidice folosite la renovarea îmbinărilor de tip lagăr. În: Ştiinţa agricolă, 2011, nr. 2, p. 50-53.
2. Marian, Gr. Contribuţii teoretico-experimentale la studiul fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe bază de polimeri: Teza de doctor habilitat în tehnică: 05.20.03. Chişinău, 2005, 252 p.
3. Ţapu, V. Sporirea disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice: Teza de dr. în tehnică: 05.20.03. Chişinău, 2011, 132 p.
4. Марьян, Г. Восстановление посадочных отверстий корпусных деталий подшипниковых узлов электрических машин порошкообразными полимерными композициями. Диссерт. на соиск. степ. kандид. техн. наук: 05.20.03. Кишинев: 1987, 221 с.
Published
2017-05-22
How to Cite
MALAI, Leonid; MARIAN, Grigore; GOROBEŢ, Vladimir. Studiul gradului de hidrofilie/hidrofobie al materialelor compozite polimerice ranforsate intensiv cu microsfere de sticlă. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 31-35, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=237>. Date accessed: 01 mar. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>