Utilizarea substratului nutritiv de la producerea ciupercilor în alimentaţia tineretului avicol

  • I. PETCU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Nicolae STARCIUC Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Vladimir ANDRIEŞ Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Natalia OSADCI Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Numerous researches had proved the capacity of intensive growth of mushrooms on various cellulosic substrates which, after fruiting, remain as a source of protein that can be used to feed livestock and poultry. This fact offers more flexibility to specialists in formulating nutrition recipes, meaning that one can use raw materials with a specific protein concentration. The performed researches aimed at studying the influence of nutritive substrate, from the production of mushrooms belonging to the genus Pleurotus, on the main productive indices of chickens. The experiments were performed on two groups (experimental and control groups), with 1-day old Rhode Island chickens. In the nutrition recipe given to the experimental group of chickens, some of the maize has been replaced with nutritive substrate from mushroom production (1.5%). The results of performed investigations allow us to formulate the following conclusions: 1) theuse of nutritive substratefrom mushroom production didnot negatively affect the growth and development indices of chickens, 2) body weight, average daily gain, specific consumption and viability was practically the same in both groups, 3) maize substitution with the nutritive substrate from mushroom production decreased the cost of combined fodders used to feed chicks, 4) the use of nutritive substrate from mushroom production in the diet of chicks did not bring any physiological disorder in their body.


Key words: Chicks; Diets; Nutritive substratum; Edible fungi; Pleurotus; Weight gain; Specific feed consumption


Rezumat. Numeroase cercetări au evidenţiat capacitatea de creştere intensivă a ciupercilor pe diverse substraturi celulozice, care după fructificare, rămân o sursă de proteină nevalorificată, dar care ar putea servi ca sursă proteică netradiţională în alimentaţia animalelor şi păsărilor domestice. Acest moment permite specialiştilor o flexibilitate mai mare în formularea reţetelor de nutriţie, utilizând materii prime cu o concentraţie specifică de proteină. Cercetările efectuate au avut ca scop studierea influenţei substratului nutritiv de la producerea ciupercilor din genul Pleurotus asupra principalilor indici productivi ai puilor de găină. Au fost formate două loturi (experimental şi martor) cu pui de o zi de rasa Rhode Island. În reţeta de nutriţie, administrată puilor din lotul experimental, o parte din porumb a fost substituit cu substrat nutritiv de la producerea ciupercilor (1,5%). Rezultatele obţinute ne permit să formulăm următoarele concluzii: 1) utilizarea substratului nutritiv de la producerea ciupercilor nu a influenţat în mod negativ indicii privind creşterea şi dezvoltarea acestora; 2) greutatea corporală, sporul mediu zilnic, consumul specific şi viabilitatea a fost practic aceeaşi în ambele loturi; 3)substituirea porumbului cu substrat nutritiv de la producerea ciupercilor micşorează preţul de cost al nutreţurilor combinate utilizate în alimentaţia tineretului avicol; 4) utilizarea substratului nutritiv de la producerea ciupercilor în alimentaţia puilor de găină nu a adus la dereglări de ordin fiziologic în organismul puilor.


Cuvinte cheie: Pui de găină; Reţete de nutriţie; Substrat nutritiv; Ciuperci comestibile; Pleurotus; Spor în greutate; Consum specific de furaje.

References

1. ANDRIEŠ, V., 1990. Bezothodnoe promyšlennoe kul’tivirovanie vešenki obyknovennoj na osnove ispol’zovaniâ netradicionnyh substratov i novogo sposoba ih podgotovki: avtoref. dis.... kand. s.-h. nauk. Leningrad: LSHI
2. CUŠNIR, S., 1996. Biotransformaciâ rastitel’nyh othodov makromicetami v belkovye produkty. In: Microorganismele şi metaboliţii lor în economia naţională: a III-ea conf. naţională. Chişinău, p. 75
3. ELWINGHER, T., 1995. Contribution to the disscusion on the species concept on the Pleurotus ostreatus. Micologia, nr.14, pp. 577-588
4. GINTEROVA, A., 1980. Ku krivimarskemu vyzitiu hlivuustrocicovej. In: 12 Conf. pest. Zampionu. Praga, 1980, pp. 96-98
5. VOLODINA, E., 1991. Pitatel’naâ cennost’ plodovyh tel i substratov pri intensivnom kul’tivirovanii vešenki obyknovennoj -Pleurotus Ostreatus KUMM: avtoref. dis.... kand. biologičeskih nauk. Kiev, AN USSR, 1991
6. ZAFAR, E., 1981. Biodegradation of the cellulose component of rice straw by Pleurotus sajor-caju. Folia. Microbiol. 1981, nr 3, pp. 394 -397
7. ZATCA, F., 1985. Vyuzitie vyptodeneho substratu pri vykrnie hovadzieho dobitca. Bratislava, 1985. 98 s
Published
2017-05-19
How to Cite
PETCU, I. et al. Utilizarea substratului nutritiv de la producerea ciupercilor în alimentaţia tineretului avicol. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 84-88, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=222>. Date accessed: 12 apr. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>