Procedeu de utilizare a suplimentului complex de vitamine şi minerale în baza cretei furajere cu fosfolipide de rapiţă

  • P. KRASOCHKO Institutul de Cecrcetari Stiintifice in domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S. N. Vyshelessky,Republica Belarus
  • Nicolae EREMIA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Irina KRASOCHKO Institutul de Cecrcetări Ştiinţifice în domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S. N. Vyshelessky
  • S. USOV Institutul de Cecrcetări Ştiinţifice în domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S. N. Vyshelessky
  • Zoia ANTONOVA Institutul de Cecrcetări Ştiinţifice în domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S. N. Vyshelessky
  • Inna NOVOJILOVA Institutul de Cecrcetări Ştiinţifice în domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S. N. Vyshelessky

Abstract

An experiment was conducted to study the influence of rapeseed phospholipids in combination with a complex chalk-based supplement containing vitamins and minerals on the yield and natural resistance in cattle. Four groups of cows and four groups of calves were constituted. The control groups were fed with the basal diet plus the complex chalk-based supplement (calves 20-25g, cows – 25-40g per 100kg live weight). Animals from experimental groups received, in addition to this diet, rapeseed phospholipids in the following doses: 5%, 7,5% and 10%. The obtained results showed that the average milk yield increased in all experimental groups. The highest increase was recorded in the group fed with 10% of rapeseed phospholipids. The cows from this group had a daily milk gain of 1-1,9 kg, which is by 15,3% more compared with the control group. The calves which were given 7,5% of rapeseed phospholipids recorded the highest body weight gain – by 148 g more than the control group. The results of immunological investigation revealedastimulatoryeffect of the complex supplement incombination with phospholipids on humoral defence factors. The indices of natural resistance (bactericidal and lysozyme activity of blood serum) incresead in both cows and calves. However, by the end of experimental period (90 days), they begin to decrease. The reduction of bactericidal and lysozyme activity can be assotiated with the transition to summer grazing.


Key words: Cows; Calves; Supplements; Vitamins; Mineral nutrients; Chalk; Phospholipids; Rapeseed; Animal performance; Milk yield; Weight gain; Bactericidal activity; Lysozyme activity


Rezumat. Scopul cercetării este studierea influenţei fosfolipidelor de rapiţă în combinaţie cu suplimentul de vitamine şi minerale pe bază de cretă furajeră asupra productivităţii şi rezistenţei naturale a organismului bovinelor. S-au constituit 4 loturi cu vaci şi 4 loturi cu viţei. Animalele din loturile martor au fost alimentate cu raţia de bază plus suplimentul complex de vitamine şi minerale pe bază de cretă furajeră (vacile: 25-40 g, viţeii: 20-25 g la 100 kg masă vie). Adiţional la această raţie, loturilor experimentale, le-au fost administrate fosfolipide de rapiţă în următoarele doze: 5%, 7,5% şi 10%. În rezultatul experimentului s-a constatat că în toate loturile experimentale a sporit randamentul mediu de lapte. Cea mai mare creştere a fost înregistrată în lotul care a primit 10% fosfolipide de rapiţă. Vacile din lotul respectiv au obţinut un adaos zilnic de lapte de 1-1,9 kg, ceea ce este cu 15,3% mai mult în comparaţie cu lotul martor. Viţeii cărora li s-a administrat 7,5% de fosfolipide au obţinut cea mai mare creştere în greutate – mai mult cu 148 g faţă de martor. Rezultatele investigaţiei imunologice au evidenţiat efectul stimulator al suplimentului complex în combinaţie cu fosfolipidele de rapiţă asupra factorilor humorali de protecţie. Indicii rezistenţei naturale (activitatea bactericidă şi activitatea lizozimă a serului sangvin) s-au majorat atât la vaci, cât şi la viţei, dar la sfârşitul perioadei experimentale (90 de zile) au început să scadă. Considerăm că reducerea activităţii bactericide şi lizozime poate fi asociată cu trecerea la păşunatul de vară.


Cuvinte cheie: Vaci; Viţei; Suplimente furajere; Vitamine; Nutrienţi minerali; Cretă; Fosfolipide; Seminţe de rapiţă; Performanţele animalelor; Randament de lapte; Spor în greutate; Activitate bactericidă; Activitate lizozimă

References

1. VASIL’EVA, E.A., 1982. Kliničeskaâ biohimiâ sel’skohozâjstvennyh životnyh. 2-ĺ izd., pererab.i dop. Moskva: Rossel’hozizdat. 254 s.
2. VARVARÛK, N.E., MARIŠEVSKAÂ, R.L. i dr., 1990. Spravočnik osnovnyh kliničeskih laboratornyh pokazatelej. Kišinev: Cartea Moldovenească. 136 s.
3. LUŠNIKOV, N.Ŕ.,2003. Mineral’nye vesestva i prirodnyedobavki v pitanii životnyh. Kurgan: KGSHA. 192 s.
4. MUHINA, N.B. i dr., 2008. Korma i biologičeski aktivnye kormovye dobavki dlâ životnyh. Moskva: Kolos. 271 s.
5. PELEVIN, Ŕ.D., PELEVINA, G.A., VENCOVA, I.Û., 2008.Kombikorma i ihkomponenty. Moskva: DeLiprint. 519 s.
6. MOTUZKO, N.S. i dr., 2008. Fiziologičeskie pokazateli životnyh: spravočnik. Minsk: Tehnoperspektiva. 95 s.
7. SARŠUNOV, V.A.,POPKOV, N.A. i dr.,2002. Kombikorma i kormovye dobavki:spravočnoe posobie. Minsk: Ekoperspektiva. 440 s.
8. HOLOD, V.M., ERMOLAEV, G.F., 1988. Spravočnik po veterinarnoj biohimii. Minsk: Uradžaj. 168 s
Published
2017-05-19
How to Cite
KRASOCHKO, P. et al. Procedeu de utilizare a suplimentului complex de vitamine şi minerale în baza cretei furajere cu fosfolipide de rapiţă. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 60-65, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=218>. Date accessed: 07 june 2020.
Section
Table of contents