Considerente pro şi contra privind utilizarea pentru scopuri energetice a biomasei derivate de la cultivarea cerealierilor spicoase

  • Grigore MARIAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The purpose of this article is deepening the researches on the quantitative and qualitative cuantification of biomass derived from the cultivation of spiked cereal crops, available for energetic purposes. In order to achieve this purpose, the opportunity of the use of the straw derived from several cereal crops for obtaining solid biofuels was studied. A number of factors for and against were analyzed, given the trends of organic agriculture development in the Republic of Moldova and the quality of solid biofuels obtained from straw. Based on the confrontation of several opinions available in the specialized literature and on our own experimental researches, conducted in the Laboratory of Solid Biofuels of State Agrarian University of Moldova, conclusions have been drawn on the quantity, quality and prospects of using the straw and other cereal residues as raw material to obtain solid biofuels.


Key words: Spiked cereal crops; Fuel crops; Straw; Biomass; Conversion coefficient; Energy potential; Energy value; Solid biofuels.


Rezumat. Scopul articolului constă în aprofundarea cercetărilor cu privire la cuantificarea cantitativă şi calitativă a biomasei provenite de la cultivarea cerealierelor spicoase, disponibilă în scopuri energetice. Pentru realizarea scopului propus a fost studiată oportunitatea folosirii paielor rezultate de la mai multe culturi cerealiere pentru obţinerea biocombustibililor solizi. Au fost analizaţi un şir de factori pro şi contra reieşind din tendinţele de dezvoltare a agriculturii organice în condiţiile Republicii Moldova şi calităţii biocombustibililor solizi obţinuţi din paie. În baza confruntării mai multor opinii disponibile în literatura de specialitate şi a unor cercetări experimentale proprii, realizate în cadrul Laboratorului de biocombustibili solizi de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, sunt formulate concluzii referitoare la cantitatea, calitatea şi perspectivele folosirii paielor şi altor reziduuri cerealiere în calitate de materie primă pentru obţinerea biocombustibililor solizi.


Cuvinte-cheie: Cerealiere spicoase; Culturi energetice; Paie; Biomasă; Coeficient de conversie; Potenţial energetic; Putere calorifică; Biocombustibili solizi.

References

1. BOINCEAN, B., 2011. Lucrarea solului - tendinţe şi perspective. In: Akademos, nr. 3 (22), pp. 61-67.
2. Estimarea potenţialului energetic al biomasei din culturile agricole, la nivel de regiuni şi raioane, pentru anii 2009-2010 (DRAFT): Studiu elaborat de IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului Energie şi Biomasă în Moldova finanţat de Uniunea Europeană, cofinanţat şi implementat de PNUD Moldova [online]. [accesat 15 martie 2014]. Disponibil:
3. GELETUHA, G.G., ZELEZNA, TA., ZOVMIR, Ё.Ё. et.al., 2010. Ocenka energeticeskogo potencialu biomasi v Ukraini. Ciastina 1. In: Prom. Teplotehnika, т. 32, № 6, pp. 58-65.
4. GAVRLAND, B., POBEDINSKIJ, А. Ё., 2008. Biomassa dlâ Pnergeticeskogo ispol’zovaniâ. Praga: CzechAid. 154 p.
5. HĂBĂŞESCU, I., 2008. Biomasa - sursă eficientă de energie regenerabilă. In: Akademos, nr. 3 (10), pp. 75-78.
6. HĂBĂŞESCU, I., CEREMPEI, V, DELEU, V. et. al., 2009. Energie din biomasă: tehnologii şi mijloace tehnice. Chişinău: Bons Offices. 368 p.
7. ION, Viorel, ION, Dana-Ioana, 2006. Energie din biomasă. In: Tehnica instalaţiilor, nr. 7 (38), pp. 14 -30.
8. ION, Viorel, 2011. Fitotehnie [online]. [accesat 28 noiembrie 2013]. Disponibil:
9. KLIUS, S.B., ZABARNYJ, G.N. Ocenka i prognos potenciala tverdogo biotopliva Ukrainy. In: Kompressornoe energeticeskoe masinostroenie. nr. 2 (24), 2011, pp. 8-13.
10. MARIAN, Gr., MUNTEAN, A., GUDIMA, A., PAVLENCO, A., 2013. Consideraţii cu privire la estimarea potenţialului de biomasă pentru scopuri energetice rezultată din reziduuri agrosilvice. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 38, pp. 66-70.
11. MARIAN, Gr., KURASAWA, SOJI, MUNTEAN, A., GUDIMA, A., DRUCEOC, S., 2013. Estimarea, capacităţii calorifice a biomasei lignocelulozice provenite din diferite zone ale Republicii Moldova în conceptul de producere de combustibili solizi. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 1, pp. 97-104.
12. OLIFER, V.A., EFIMKIN, V.V., ZEZER, L.V., MALANENKO, V. 1990. Primenenie solomy zernovyh kul’tur na udobrenie. Novosibirsk, 20 p.
13. RUSU, A. 2009. Valorificarea surplusului de paie. Chişinău: Pontos. 40 p.
14. Tehnologii obespecivahsa delku solomy v pocvu. Instituted for jordbruks -och miljoteknik. [online]. [accesat 08 septembrie 2013]. Disponibil:
Published
2017-05-06
How to Cite
MARIAN, Grigore. Considerente pro şi contra privind utilizarea pentru scopuri energetice a biomasei derivate de la cultivarea cerealierilor spicoase. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 56-61, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=163>. Date accessed: 23 sep. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>