Modelarea economico-matematică a dimensionarii tarlalelor și amplasarea sortimentului viticol în exploataţiile argicole din regiunea viticolă sud

  • Iulia CORMAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Roman HARUŢA Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

A model for locating grapevine varieties on an area of 103,74 ha (Southern wine growing region, Republic of Moldova) is described in this paper, focusing on field sizing within the limits of 4.5-35 ha. In addition to the 13 main variables reflecting the surface planted with one or another vine variety, the economic-mathematical problem also included the variables that determine the surface planted with table grape varieties (x14) and the technical ones (x15) and also other two variables (x16, x17) which allow to establish the need for normalized financial investment and consumption. Together with other restrictions, the numerical model included restrictions regarding the limits of field size. As a result of the project implementation, it is expected to produce 1051 tonnes of grapes or 313 tonnes of table grapes and 738 tonnes of wine grapes, respectively. After the commercialization, the profit will be 2.146 million MDL constituting a profitability of 124 %. The investments allocated for grapevine planting and management, until the vineyard start to bear fruit, will be 9,725,000 MDL, while the financial normative consumption will reach the figure of 1717 thousand MDL. The developed model can be used by the grape growers in the Southern wine growing region for fields sizing, choice of variety and increase of profits.


Key words: Vineyard; Model; Field sizing; Quantitative and qualitative criteria; Profitability.


Rezumat. În acest articol este prezentat un model de amplasare a soiurilor de viţă de vie pe o suprafaţă de 103,74 ha (regiunea viticolă Sud), punându-se accentul pe dimensionarea tarlalelor în limita 4,5-35 ha. În afară de cele 13 variabile principale, ce reflectă suprafaţa sădită cu un soi sau altul de viţă de vie, în problema economico-matematică, s-au inclus şi variabile ce determină suprafaţa soiurilor de masa (x14) şi a celor tehnice (x15), precum şi două variabile (x16, x17) care permite de a stabili necesarul de investiţii şi consumuri financiare normate în această ramură. La rând cu alte restricţii, in modelul numeric au fost incluse restricţii privind limitarea dimensiunii tarlalelor. In rezultatul realizării proiectului vor fi produse 1051 tone de struguri, respectiv de masa 313 tone si pentru vin 738 tone. După comercializarea producţiei profitul va constitui 2146 mii lei cu o rentabilitatede 124 %. Investiţiile alocate pentru plantare și întreţinere până la intrarea pe rod vor fi de 9725 mii lei, iar consumurile financiare normative vor atinge cifra de 1717 mii lei. Modelul elaborat poate fi utilizat de producătorii de struguri din regiunea viticolă Sud la dimensionarea tarlalelor, alegerea sortimentului şi sporirea profitului.


Cuvinte-cheie: Plantaţie viticolă; Model; Dimensionarea tarlalelor; Criterii cantitative şi calitative; Rentabilitate.

References

1. BLAJ, I., 1983. Éffektivnost’ teritorial’no-otraslevoj strukturyi speсializaсii piŝevoj promyšlennosti Moldavii. Kiŝinev. 268 s.
2. Catalogul soiurilor de plante pentru anul 2014. Chişinău, 2014. 112 p.
3. Legea Viei şi Vinului: nr. 57-XVI din 10.03.2006. In: Monitorul Oficial al. RM nr.75-78 din 19.05.2006. pp. 17-26.
4. MORARU, T., HARUŢA, R., MIHAILOV, M., 2012. Amenajarea teritoriului soiurilor viticole prin modelări matematice. In: Ştiinţa agricolă, nr. 1, pp. 71-74. ISSN 1857-0003.
5. Programului de restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002-2020. In: Monitorul Oficial al. RM, nr. 142 din 17.10. 2002. pp. 12-24.
6. VOLKOV, S., 2001. Zemleustrojstvo. Ekonomiko-matematičeskie metody i modeli. Tom 4. Moskva: Kolos. 696 s.
Published
2017-05-04
How to Cite
CORMAN, Iulia; HARUŢA, Roman. Modelarea economico-matematică a dimensionarii tarlalelor și amplasarea sortimentului viticol în exploataţiile argicole din regiunea viticolă sud. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 76-81, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=141>. Date accessed: 24 oct. 2020.
Section
Table of contents