Analiza comparativă a biomasei obţinute din culturi energetice

  • Grigore MARIAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Alexandru MUNTEAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Andrei GUDÎMA Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Victor TIŢEI Grădina Botanică din Chişinău, Republica Moldova
  • Andrei PAVLENCO Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The field of research of this this paper is connected with the efficient valorization of renewable energy sources by ensuring the quality of solid biofuels produced from lignocellulosic biomass, derived from energy crops. The article aims to provide a comparative analysis of biomass derived from the fast growing plants and proposes an analysis of several varieties of prospective energy crops that could be grown in the Republic of Moldova. The researches were conducted in the Laboratory of Solid Biofuels within SAUM using standard methods for determining the main qualitative characteristics of the studied biomass. Based on the obtained results it was found that the biomass derived from energetic willow has good development prospects under Moldova’s conditions.


Key words: Energy crops; Biomass; Calorific value; Ash content; Solid biofuels.


Rezumat. Domeniul de analiză al acestei lucrări este cel de valorificare eficientă a surselor regenerabile de energie prin asigurarea calităţii biocombustibililor solizi obţinuţi din biomasă lignocelulozică, provenită din plante energetice. Articolul urmăreşte scopul de a realiza o analiză comparativă a biomasei provenită din plante cu viteză mare de creştere şi propune o analiză a câtorva specii de culturi energetice de perspectivă pentru a fi cultivate în condiţiile Republicii Moldova. Cercetările au fost realizate în Laboratorul de Biocombustibili Solizi din cadrul UASM, folosindu-se metode standarde de determinare a principalelor caracteristici calitative ale biomasei studiate. În baza rezultatelor obţinute s-a constatat că, pentru condiţiile Republicii Moldova, un potenţial bun de biomasă posedă salcia energetică.


Cuvinte cheie: Culturi energetice; Biomasă; Putere calorifică; Conţinut de cenuşă; Biocombustibili solizi.

References

1. MARIAN, Gr., 2014. Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice. Chişinău: Iunie Prim. 264 p.
2. MARIAN, Gr., KURASAWA, Soji, MUNTEAN, A., GUDIMA, A., DRUCEOC, Stela, 2013. Estimarea capacităţii calorifice a biomasei lignocelulozice provenite din diferite zone ale Republicii Moldova în conceptul de producere de combustibili solizi. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 1, pp. 97-104.
3. MARIAN, Gr., 2014. Consideraţii pro şi contra privind utilizarea pentru scopuri energetice a biomasei derivate de la cultivarea cerealierelor spicoase. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 1, pp. 56-61.
Published
2017-05-04
How to Cite
MARIAN, Grigore et al. Analiza comparativă a biomasei obţinute din culturi energetice. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 70-75, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=140>. Date accessed: 23 sep. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>