Influenţa preparatului fitomag asupra intensităţii proceselor de maturare la fructele de măr şi prun pe durata perioadei post-recoltare

  • Nicolae BUJOREANU Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  • Ion HAREA Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  • Nina BEJAN Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  • Ludmila GAVIUC Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Abstract

In order to provide quality fruits throughout the year for the market, it is necessary to develop and implement new and modern methods of storage. The investigations presented in this study had the aim to determine the influence degree of “Phytomag” preparation on the processes of apple and plum fruits ripening in the post- harvest period. After treating the apple and plum fruits with “Phytomag” preparation and putting them in specialized boxes for 24 hours, they were stored in refrigerated chambers at the temperature of 10C and 85-90 % relative air humidity. Apple fruits were stored for 120 days, and the plums - 30 days. In order to determine the influence degree of “Phytomag” preparation on the intensity of fruit ripening processes, the research was focused on the following biochemical and technological indices: the content of starch, carbohydrates, titratable acids, ascorbic acid (vit. C), flesh firmness and fruit shrinkage. The etylene synthesis inhibitor “Phytomag” significantly reduces the activity of the enzyme complex and, consequently, it slows down the biodegradation process of plastic substances involved in the ripening processes of apple and plum fruits. At the moment of removal from storage, the investigated fruits were characterized by a higher fruit pulp firmness, freshness, better aroma and flavor compared to the control variant, fact which enables us to conclude that, if necessary, their storage period could be extended.


Key words: Apples; Plums; Storage; Ethylene synthesis inhibitor; Ripening; Chemical composition.


Rezumat: Pentru asigurarea permanentă a pieţei cu fructe de calitate pe o durata cât mai extinsă a anului este necesară elaborarea şi aplicarea unor noi metode şi procedee moderne de păstrare. Cercetările din această lucrare au avut ca scop aprecierea gradului de influenţă a preparatului “Fitomag” asupra derulării proceselor de maturare la fructele de măr şi prun pe durata perioadei post-recoltare. După tratarea fructelor de măr şi prun cu preparatul ”Fitomag” şi expunerea lor timp de 24 ore în boxe specializate, acestea au fost depozitate în camerele frigorifice şi păstrate la temperatura de 10C şi umiditatea relativă a aerului de 85-90 %. Fructele de măr au fost păstrate 120 zile, iar cele de prun – 30 zile. Pentru verificarea gradului de influenţă a preparatului „Fitomag” asupra intensităţii proceselor de maturare a fructelor, cercetările ştiinţifice au inclus determinarea următorilor indici biochimici şi tehnologici: conţinutul de amidon, glucide, acizi titrabili, acid ascorbic (vit. C), fermitatea miezului şi perisabilitatea naturală. Inhibitorul de sinteză a etilenei “Fitomag” a încetinit în mare măsură activitatea complexului enzimatic şi drept urmare biodegradarea substanţelor plastice, implicate în procesele de maturare a fructelor de măr şi prun. La momentul externării de la păstrare, fructele cercetate s-au evidenţiat prin fermitatea miezului, prospeţime, aromă şi gust mai pronunţate faţă de fructele martor, fapt ce permite să concluzionăm, că perioada lor de păstrare, la necesitate, ar putea fi prelungită.


Cuvinte cheie: Mere; Prune; Păstrare; Inhibitor de sinteză a etilenei; Maturare; Compoziţie chimică.

References

1. DOSPEHOV, B.A., 1979. Metodika polevogo opyta (s osnovami statističeskoj obrabotki rezul’tatov issledovanij). Moskva: Kolos. 416 s.
2. ERMAKOV, A.I. i dr., 1987. Metody biohimičeskogo issledovaniâ rastenij. Moskva: Agropromizdat. 430 s.
3. GUDKOVSKIJ,V.A. i dr., 2014. Razrabotka tehnologičeskih osnov transportirovaniâ skoroportâ]ihsâ plodov i ovo]ej s ispol’zovaniem preparata fitomag. V: Glavnyj agronom, nr. 2, s. 64-73.
4. CELUIKO, N.A., 1968. Sroki s”ema plodov semečkovyh kul’tur. Moskva: Kolos. 72 s.
Published
2017-05-04
How to Cite
BUJOREANU, Nicolae et al. Influenţa preparatului fitomag asupra intensităţii proceselor de maturare la fructele de măr şi prun pe durata perioadei post-recoltare. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 38-41, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=133>. Date accessed: 21 oct. 2020.
Section
Table of contents