Nămolul orăşenesc din geotuburi – oportunităţi de valorificare în calitate de fertilizant

  • Vasile PLĂMĂDEALĂ Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, Republica Moldova
  • Alexandru RUSU Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, Republica Moldova
  • Ludmila BULAT Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, Republica Moldova

Abstract

This paper describes the advantages of geotube dewatering technology of municipal sewing sludge in comparison with traditional technology on air drying beds. When using geotube technology, dehydration process occurs faster due to reagents that provide clogging sludge. Applying the technology of dehydrating the sludge in geotube leads to reducing: the time required for dehydration from 18 months up to one month; the surface of land required for the dehydration from 6.0 to 1.25 ha, and respectively, for storage, from 27.7 to 3.65 ha. The emission of toxic gases into the atmosphere is reduced from 1.4 to 6.2 times. Compared with the traditional technology of air drying beds, the sludge dehydrated in geotubes contains 2 times more carbon and total nitrogen. Total phosphorus content had a slight tendency to decrease, total potassium concentration increases with 1.76 times. One ton of dried sewage sludge stored in geotube and stocked for one year has the humidity of 65% and contains 151 kg of organic matter, 9.0 kgN, 10 kg P2O5 and2.9 kg K2O. Heavy metal content is below the maximum limits that are allowed by national regulations from 2008. The application of sewage sludgeas a fertilizer provided a specific increase of the total yield over the two years of 100.5 kg cereal units per 1 ton of sewage sludge at the dose of 18 t/ha and 45.5 kg cereal units per 1 ton of sewage sludge at the dose of 36 t/ha .


Key words: Sewage sludge; Dehydration technology; Geotubes, Soil; Fertilizer.


Rezumat. Lucrarea descrie avantajele tehnologiei de deshidratare a nămolului orăşenesc din geotuburi prin comparaţie cu tehnologia tradiţională pe paturi de zvântare. La utilizarea tehnologiei prin geotuburi, procesul de deshidratare se petrecemai rapid datorită reagenţilor care asigură închegarea nămolului. Aplicarea tehnologiei de deshidratare a nămolului prin geotuburi favorizează reducerea timpului necesar deshidratării - de la 18 luni până la o lună, a suprafeţei terenurilor necesare pentru deshidratare – de la 6,0 la 1,25 ha şi, respectiv, a terenurilor pentru depozitare – de la 27,70 la 3,65 ha. Eliminarea gazelor toxice în atmosferă se reduce de 1,4 – 6,2 ori. În comparaţie cu rezultatele obţinute prin tehnologia tradiţională pe paturi de zvântare, nămolul deshidratat în geotuburi conţine de2 ori mai mult carbon şi azot total. Conţinutul fosforului total are o tendinţă nesemnificativă de micşorare, concentraţia potasiului total se măreşte de 1,8 ori. O tonă de nămol orăşenesc deshidratat în geotuburi şi stocat pentru un an, cu umiditatea de 65%, conţine 151 kg materie organică, 9,0 kg N,10 kg P2O5 şi 2,9 kg K2O, forme totale. Conţinutul de metale grele se află sub limitele maxime permise de reglementările naţionale din anul 2008. Aplicarea nămolului orăşenesc ca îngrăşământ a asigurat un spor specific de recoltă totală pe parcursul a 2 ani de 100,5 kg unităţi cereale per tonă de nămol la doza de 18 t/ha şi 45,5 kg unităţi cereale per tonă la doza de 36 t/ha.


Cuvinte cheie: Nămol orăşenesc;Tehnologie de deshidratare; Geotuburi; Sol; Fertilizare.

References

1. ANDRIEŞ, S., 2007. Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor şi productivitatea plantelor de cultură. Chişinău: Pontos, 374 p. ISBN 978-9975-102-23-0.
2. BANARU, A. et al., 2003. Utilizarea nămolurilor de la epurarea apelor uzate orăşeneşti la fertilizarea solurilor. In: Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002. Chişinău. pp. 341-342.
3. DOSPEHOV, B.A., 1979. Metodika polevogo opyta. Moskva: Kolos. s. 216-220.
4. LIXANDRU, Gh., FILIPOV, F., 2011. Îngrăşăminte organice. Protecţia calităţii mediului. Iaşi: Ed.„Ion Ionescu de la Brad”. 303 p. ISBN 978-973-147-093-1.
5. Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole: reglementare tehnică. Aprobată prin hotărârea Guvernului RM, nr. 1157 din 13.10.2008. In: Monitorul Oficial al. RM, nr. 193-194, pp. 12-17.
Published
2017-05-01
How to Cite
PLĂMĂDEALĂ, Vasile; RUSU, Alexandru; BULAT, Ludmila. Nămolul orăşenesc din geotuburi – oportunităţi de valorificare în calitate de fertilizant. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 9-14, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=128>. Date accessed: 21 oct. 2020.
Section
Table of contents