Modernization of the agricultural production based on intensified innovation processes

  • Liudmila TODOROVA State Agrarian University of Moldova

Abstract

The level of the economic development as well as the intensity level of social and political processes in the crisis and post-crisis period is very closely related to the increased research activity almost in all economic sectors. At the same time, intensified technology and innovation processes in agricultural production are vital for the sustainable economic growth of the Republic of Moldova under the existing conditions of globalization. The aim of the study is to validate the need for agricultural production modernization based on the intensified innovation processes and to develop recommendations on improving the evaluation of innovation technology effectiveness. The normative legal acts and regulations of the Republic of Moldova, official data of state institutions, as well as the methods of statistical analysis and mathematical modeling were used in this research.


Key words: Agricultural production; Economic development; Innovation process; New technologies.


Rezumat. Nivelul de dezvoltare al economiei precum şi nivelul intensificării proceselor sociale şi politice în perioadă de criză şi postcriză se află în legătură directă cu sporirea activităţii de cercetare practic în toate ramurile economiei naţionale. În aceste condiţii, intensificarea proceselor tehnologice şi inovaţionale în producerea agricolă are o importanţă majoră în dezvoltarea durabilă a economiei Republicii Moldova în condiţiile actuale de globalizare. Scopul cercetării constă în argumentarea necesităţii modernizării procesului de producţie în agricultură în baza intensificării proceselor inovaţionale şi elaborarea recomandărilor cu privire la perfecţionarea evaluării eficienţei tehnologiilor inovaţionale. În procesul de cercetare au fost utilizate actele legislative şi normative ale Republicii Moldova, datele oficiale ale instituţiilor de stat, precum şi metodele de analiză statistică şi modelarea matematică.


Cuvinte-cheie: Producţie agricolă; Dezvoltare economică; Proces inovaţional; Tehnologii noi.

References

1. AITT activity reports for the years 2012, 2013. Agency for Innovation and Technology Transfer. Available: http://aitt.md/ro/rapoarte-de-activitate.html,
2. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al. Republicii Moldova: nr. 259-XV din 15.07.2004. In: Mînitîrul Îfińiŕl al. Republicii Moldova, 2004, nr. 125-129, pp.
3. GANEA, V., ILIADI, G. (2011). Investiţiile de risc -finanţarea de alternativă a activităţii inovaţionale. Chişinău: IEFS. ISBN 978-9975-4176-5-5.
4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 952 din 27.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”. In: Monitorul Oficial al. Republicii Moldova, nr. 284-289, pp.
5. LEM, S. (2002). Summa tehnologii. Minsk: Harvest. ISBN 985-13-9503-X.
6. SUKHAREV, O.S., 2014. Institucional’naâ teoriâ tehnologičeskih izmenenij: opredeleniâ, klassifikaciâ, modeli. In: Journal of Institutional Studies, vol. 6, nr. 1, pp. 84-106. ISSN 2076-6297.
Published
2017-05-01
How to Cite
TODOROVA, Liudmila. Modernization of the agricultural production based on intensified innovation processes. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 136-142, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=124>. Date accessed: 28 feb. 2021.
Section
Table of contents