Percepţiile noii generaţii de consumatori asupra produselor agroalimentare ecologice

  • Maria GRIGORAŞ Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

This research aims to determine the trends and current needs existing on the market of ecological agro-food products, the attitudes towards these products as well as to find out the antithesis between the formally favorable perception and imbalanced nutritional profile of such food products. In this respect, the research was focused on the following objectives: to assess whether the new generation of consumers knows what an ecological food product is and if they can make difference between the following notions: „ecological”, „bio”, „natural” and „organic”; to assess the difference of their perceptions concerning the ecological and conventional food products; to determine the potential nutritional imbalances to which the buyer may be exposed and to highlight a possible antithesis between the perceived favorable image and nutritional „de facto” value of those food products. In order to implement this approach, an exploratory marketing research was conducted using the SAIN-LIM questionnaire and method. The obtained results showed that the new generation of consumers has a favorable attitude towards the ecological products regarding the benefits they could bring to human health; however, even though, some products labeled as „bio”/„eco”/„organic” include nutritional imbalances, what makesthem dangerous for consumption.


Key words: Consumer perceptions; Questionnaire; Bioproduct; Ecological product; Natural product; Organic product; Nutritional profile.


Rezumat. Cercetarea dată are ca scop depistarea trendului şi a nevoilor actuale existente pe piaţa produselor agroalimentare ecologice, a atitudinilor faţă de aceste produse, precum şi depistarea antitezei dintre percepţia formal favorabilă şi profilul nutriţional dezechilibrat al unor astfel de alimente. În acest sens, cercetarea a vizat următoarele obiective: evaluarea măsurii în care noua generaţie de consumatori ştie ce înseamnă un produs alimentar ecologic şi poate face distincţie între noţiunile „produs ecologic”, „bio” „natural” şi „organic”; evaluarea diferenţei percepţiilor între produsele alimentare ecologice şi cele obişnuite; stabilirea potenţialelor dezechilibre nutriţionale la care poate fi expus cumpărătorul şi evidenţierea unei posibile antiteze dintre imaginea favorabilă percepută şi valoarea nutritivă „de facto” a respectivelor alimente. Pentru executarea acestui demers s-au realizat cercetării exploratorii de marketing, utilizând chestionarul şi metoda SAIN-LIM. Rezultatele studiului au demonstrat că noua generaţie de consumatori are o atitudine favorabilă faţă de produsele ecologice la capitolul beneficii pentru sănătatea omului, dar, cu toate acestea, unele produse, chiar dacă poartă eticheta „bio”/„eco”/„organic”, includ dezechilibre nutriţionale, ceea ce le face periculoase pentru consum.


Cuvinte cheie: Percepţiile consumatorilor; Chestionar; Produs bio; Produs ecologic; Produs natural; Produs organic; Profil nutriţional.

References

1. ISAIC-MANIU, Al., GRĂDINARU, A. et al. (1994). Statistica teoretică şi economică. Chişinău: Tehnica. 432 p. ISBN 5-85268-317-5.
2. ENM. Fondul funciar la 1 ianuarie 2014. Disponibil: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=315&id=2279.
3. DARMON, N. et al. (2007). Un systeme de «profilage nutritionnel» pour orienter favorablement les choix des consommateurs? In: Les Journées de la Prevention, Marseille. . Disponibil: http://www.inpes.sante.fr/jp/cr/pdf/20 pdf.
4. DARMON, N., VIEUX, F. (2009). Nutrient profiles discriminate between foods according to their contribution to nutritionally adequate diets: a validation study using linear programming and the SAIN -LIM system. In: AJCN . Disponibil: http://ajcn.nutrition.org/content/89/4/1227.full.
5. EUROPEAN COMMISSION (2014). Report: Attitudes of european citizens towards the environment (April -May 2014). 751 p. Disponibil: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf.
6. MINISTERUL AGRICULTURII şi INDUSTRIEI ALIMENTARE al. REPUBLICII MOLDOVA. Lista producătorilor încadraţi în circuitul agroalimentar ecologic. Disponibil: http://www.maia.gov.md/lib.php?l=ro&idc=112.
7. Modalităţi de sprijin pentru producătorii de produse ecologice din Europa. Disponibil: http://www.gazetadeagricultura.info/afaceri-html.
Published
2017-05-01
How to Cite
GRIGORAŞ, Maria. Percepţiile noii generaţii de consumatori asupra produselor agroalimentare ecologice. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 129-135, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=123>. Date accessed: 27 feb. 2021.
Section
Table of contents