Efectul suplimentării hranei cu diferite forme de seleniu, iod zinc şi a-tocoferol asupra unor indici bioproductivi, hematologici şi ai statutului antioxidant la puii broiler

  • Diana ZAITCEVA Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Selenium is an essential oligomineral for animal and human health. In this study we determined the impact of organic selenium (Sel-Plex) and inorganic selenium (sodium selenite), in combination with K, I, Zn and atocopherol, on some performance and hematological parameters as well as on the antioxidant status in broiler chickens. The researches were carried out on 120 broiler chickens (COB500), at the age between 1 day (average initial body weight: 50 g) up to 42-50 days. The chickens were examined clinically and were divided into 4 similar groups, 30 chickensin each group: a control group and 3 experimental groups (Lex2;Lex3; Lex4). At the age of 42 days, the chickens from the control group reached an average body weight of 2280 ±1.10g, while those from the experimental groups 2 and 3—2515 ±1,15g (p<0,001) (Lex2) and 2505 ±1,8g (p <0.001)3 (Lex3), and this is by 295g and 225 g more, respectively, than in the control group. Selenium preparations favoured an increase in erythocytes, haemoglobin, and red blood indices MCH, MCV,RDW. The activity of some enzymes, particularly catalase, glutathione peroxidase and glutathione reductase, measured in blood plasma on days of life 2, 21, and 42, recorded significantly higher levels compared with the control group (p<0.001). These results show, that dietary supplementation with organic and inorganic selenium resulted in the increase of the antioxidant status and some performance indices.


Key words: Broiler chickens; Selenium; a-tocopherol; Haematological parameters; Antioxidant status; Enzyme activity.


Rezumat. Seleniul este un oligomineral esenţial pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor. În acest studiu s-a determinat impactul Seleniului organic (Sel-Plex) şi al celui anorganic (selenit de sodiu) în complex cu K, I, Zn şi a-tocoferol asupra unor indici bioproductivi şi hematologici, precum şi asupra sistemului antioxidant la puii broiler. Cercetările au fost efectuate pe 120 de pui broiler (COB500), cu vârsta cuprinsă între 1 zi (masa corporală - 50g) şi 42-50 zile. Puii au fost examinaţi clinic şi divizaţi în 4 loturi similare, a câte 30 capete: un lot martor şi trei loturi experimentale (Lex2; Lex3; Lex4). La vârsta de 42 de zile puii din lotul martor au avut o greutate medie de 2280±1,10g, pe când cei din loturile experimentale 2 şi 3 au avut câte 2575 ± 1,159g (P < 0,001) (Lex2) şi, respectiv,2.505±1,8g (P< 0,001) (Lex3), ceea ce este cu 295 g şi, respectiv, cu 225 g mai mult faţă de puii din lotul martor. Preparatele cu seleniu au favorizat o creştere a eritrocitelor, hemoglobinei şi a constantelor eritrocitare MCH, MCV, RDW. Activitatea unor enzime, în special catalaza, glutation peroxidaza şi glutation reductaza, determinate în plasmă la a 2-a, a 21-a şi a 42-a zi a demonstrat nivele semnificativ mai mari în comparaţie cu lotul martor (p< 0,001). Aceste rezultate demonstrează, că administrarea în furaj a seleniului organic sau anorganic a favorizat o creştere a indicilor statutului antioxidant şi a unor indici bioproductivi.


Cuvinte-cheie: Pui broiler; Seleniu; a-tocoferol; Parametri hematologici; Statut antioxidant; Activitate enzimatică.

References

1. BALANESCU, S. (2013). Prophilaxis of immune deficiencies and neonatal diiarrhea syndrome among sacking piglets by administration of organic selenium (Sel-Plex). In: Global Journal of Medical Research. Veterinary Science and Veterinary Medicine, vol. 13, issue 2, version 1.0, pp. 57-62 . Disponibil: https://globaljournals.org/GJMR_Volume13/11-Prophylaxis-of-Imune-Deficiencies.pdf
2. BALANESCU, S., GOLBAN, D., VOINIŢCHI, E. (2005). Acţiunea produsului Sel-Plex asupra puilor de găină. In: Ştiinţa aricolă, nr. 2, pp. 59-64. ISSN 1857-0003.
3. BALANESCU, S. (2007). Ispol’zovanie preparata Sel-Plex dlâ profilaktiki gastročnteritov u porosât-sosunov. V: Učenze zapiski Vitebskoj Gos. Akad. Veterinarnoj Mediciny. T. 43, vyp. 1, s. 13-16.
4. BOŽENKO, V.K., ŠIŠKIN, A.M., FOMINA, G.G., KRASNOVSKAÂ, O.R. (1999). Primenenie gematologičeskogo analizatora „COBAS MICROS” dlâ analiza krovi nekotoryh vidov laboratornyh i s.-h. životnyh. V: Kliničeskaâ laboratornaâ diagnostika, nr. 12, s. 4.
5. DĂRĂBUŞ, Gh., ILIE, M., ILIE, Alina, MORAR, D., BRUDIO, Ileana (2008). Evoluţia unor parametri hematologici în eimerioza experimentală la puii broiler. In: Lucrări şt., USAMV “Ion Ionescu de la Brad”, vol. 51(10): Medicină veterinară, part. 2/2, pp. 305-309.
6. EDENS, F.W. (2004). Practical applications for selenomethionine: broilers breeder reproduction. In: Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries: Proceedings of 20th Alltech’s Annual Symposium, pp. 35-55.
7. EDENS, F.W., GOWDY, K.M. (2002). Selenium sources and selenoproteins in practical poultry production. In: Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries: Proceedings of 18th Alltech’s Annual Symposium, pp. 29-42.
8. GHERGARIU, S., POP, AL., KADAR, L., SPÂNU, Marina (2000). Manual de laborator clinic veterinar. Bucureşti: All. 448 p.
9. GLOMSKI, C.A., PICA, A. (2011). The Avian Erythrocyte: Its Phylogenetic Odyssey. Jersey: Science Publisher. 640 p. ISBN 978-1-57808-718-1.
10. MACARI, V. (2003). Aspecte fiziologo-metabolice ale acţiunii preparatului BioR de origine algală asupra organismului animal: autoref. tz. doct. hab. în biologie. Chişinău. 48 p.
11. NAZAROVA, E.A. (2012). Fiziologo-biohimičeskij status i produktivnye kačestva cyplât-brojlerov pri kompleksnom ispol’zovanii laktomilovorina i selenita natriâ: avtoref. dis.. kand. biolog. nauk. Borovsk. 20 s.
12. PUTIN, V., MACARI, Ana (2013). Impactul produsului autohton BioR şi al. catasalului asupra statusului clinico-hematologic la puii broiler. In: Lucrări şt., UASM, Vol. 35: Medicina Vetrinară. Chişinău, pp. 106-110. ISBN 978-9978-64-125-8.
13. SURAI, P.F. (2006). Selenium in nutrition and health. Nottingham University Press. 974 p. ISBN 978-1904761-16-7.
14. TURCU, D., OPORANU, M., GRIGORESCU, P., ROMAN, M. (2011). Studii privind parametrii hematologici la puii broiler trataţi cu Amoxidem 50%. In: Medicamentul Veterinar, vol 5(1), pp.93-97. ISSN 1843-9527.
Published
2017-05-01
How to Cite
ZAITCEVA, Diana. Efectul suplimentării hranei cu diferite forme de seleniu, iod zinc şi a-tocoferol asupra unor indici bioproductivi, hematologici şi ai statutului antioxidant la puii broiler. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 106-111, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=119>. Date accessed: 28 feb. 2021.
Section
Table of contents