Influenţa remediului bior asupra unor parametri ai endotoxicozei şi dipeptidelor histidinice în serul sanguin la puii broiler

  • Ana MACARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The purpose of the research was the complex study of the BioR remedy effect on broilers‘ health and productivity. The BioR remedy, produced in the Republic of Moldova, is obtained from Spirulina platensis using modern technologies. The study was carried out in production conditions and involved 5 groups of meat chickens (1 control and 4 experimental groups), each of 30 broilers. The tested remedy was administrated twice: on the 9th and on the 21st day of life, each experimental group receiving a different dose, while the broilers from the control group were injected saline. It was established that the BioR remedy is well tolerated by broilers. Its inclusion in the prophylactic treatment regimen of chickens significantly contributes to the decline in the level of endotoxicosis marker indices (necrotic substances and medium- molecular-weight substances). To the end of the study a decrease of 24,2-43,2 % of necrotic substances in the blood serum in all experimental groups compared to the control was established, while serum level of medium-weight-molecules decreased by1, 4-1,8 times. The BioR remedy in optimal dose induces a veridical increase of histidine dipeptides.


Keywords: Broiler chickens; Drugs; Spirulina platensis; Necrotic substances; Histidine dipeptides; Carnosine.


Abstract. Scopul cercetării a reprezentat studiul complex al remediului BioR pe puii de carne privind sănătatea şi productivitatea acestora. Remediul BioR este produs în Republica Moldova, prin tehnologii moderne, din Spirulina platensis. Studiul a fost realizat în condiţii de producţie şi a implicat 5 loturi de pui de carne (1 lot martor şi 4 loturi experimentale), a câte 30 de pui în fiecare lot. Remediul testat a fost administrat de două ori: la a 9-a şi la a 21-a zi de viaţă, în doze diferite pentru fiecare lot, în timp ce puilor din lotul martor li s-a administrat ser fiziologic. S-a stabilit, că remediul BioR este bine tolerat de broileri. Includerea lui în schema de tratament profilactic al puilor contribuie esenţial la diminuarea indicilor markeri ai endotoxicozei (substanţelor necrotice şi substanţelor cu masă moleculară medie). La finele studiului s-a constatat o scădere cu 24,2-43,2 % a substanţelor necrotice în serul sanguin la puii din toate loturile experimentale faţă de lotul martor, nivelul seric al moleculelor cu masă medie a scăzut de 1,4-1,8. Remediul BioR în doză optimă induce o creştere veridică a dipeptidelor histidinice în serul sanguin.


Cuvinte-cheie: Pui broiler; Medicamente; Spirulina platensis; Substanţe necrotice, Dipeptide histidinice; Carnozină.

References

1. BĂLĂNESCU, S., HOLBAN, D., VOINIŢCHI, E. (2005). Acţiunea produsului SEL-PLEXTM asupra puilor de găină. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 2, pp. 59-64. ISSN 1857-0003.
2. BELKO, A.A., GHERMANOVIČ N.I., BODÂVSKAÂ, E.A. (2001). Soderžanie srednemolekulârnyh veŝestv i močevine v syvorotke krovi telât bol'nyh abomazoenteritom. V: Issledovaniâ molodyh učenyh v rešenii problem životnovodstva: sb. st. mežd. nauč.-praktič. konf., Vitebsk, 22-23 maâ 2001. Vitebsk, s. 13.
3. CHILIMAR, S. (2010). Situaţia şi perspectivele sectorului zootehnic în Republica Moldova. In: Lucrări şt., Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 26: Zootehnie şi Biotehnologii, pp. 25-33. ISBN 978-9975-64-195-1.
4. FIONIN, N.V. (2007). Vliânie preparatov spiruliny na fiziologičeskie pokazateli i productivnost' cyplâtbroilerov: avtoref. dis.. kand. biol. nauk. Râzan'. 23 s.
5. FISININ, V.I. (2012). O sostoânii i perspektivah innovacionnogo razvitiâ mirovogo i otečestvennogo pticevodstva. V: VIII-oj Mežd. Veterinarnyj Kongress po pticevodstvu, Moskva, 19-22 apr., s. 5-22.
6. GUDUMAC, E., PRISĂCARU, O. (2012). Rolul peptidelor cu masă moleculară medie în agregarea celulelor sangvine în arsurile termice la copii. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, nr. 1(33), pp. 31-35. ISSN 1857-064X.
7. GUDUMAC, V. et al. (2001). Technologies d'obtention de nouveau produit immunuostimulateurs et hepatoprotecteurs d'origine algale. In: 29E Salon international des inventions des techniques et produit nouveau, 4-8 avril, Palexo, Geneve, p. 179.
8. KARPUT', I.M. i dr. (2009). Rekomendacii po primeneniű imunokorektorov dlâ povyšeniâ rezistentnosti i profilaktiki boleznej molodnâka s.-h. životnyh i ptic. Vitebsk: VGAVM. 56 c.
9. KOL'BERG, N.A., SADOVNIKOV, N.V. (2010). Rol' pečeni v obmene ve]estv ptic. Morfologičeskie izmeneniâ v pečeni ptic pri ispol'zovanii antigomotoxičeskoj terapiiV: VI-j Mežd. Veterinarnyi Kongress po pticevodstvu, Moskva, 26-29 apr., s. 14-20.
10. KRASOČKO, P.A. i dr. (2008). Immunokorrekciâ v kliničeskoj veterinarnoj medicine: monografiâ. Minsk: Tehnoperspektiva. 507 s. ISBN 978-985-6591-53-5.
11. KULIKOV, N.V. (2009). Uspešnyj Evropejskij opyt otkaza ot kormovyh antibiotikov v pticevodstve. V: V-j Mežd. Veterinarnyi Kongress po pticevodstvu. Moskva, 21-24 apr., s. 44-49.
12. MACARI, V. (2003). Aspecte fiziologico-metabolice ale acţiunii preparatului BioR de origine algală asupra organismului animal: autoref. tz. doct. hab. în biologie. Chişinău. 48 p.
13. MACARI, V. et al. (2014). Procedeu de ameliorare a sănătăţii şi stimulare a productivităţii la puii de carne: recomandări. Chişinău: UASM. 35 p.
14. MUHAMED, Y. (2005). Relevanţa indicilor de laborator în estimarea gravităţii stărilor de şoc: autoref. tz. doct. în medicină. Chişinău. 16 p.
15. NAZARENKO, G.I., KIŠKUN, Ŕ.Ŕ. (2000). Kliničeskaâ ocenka rezul'tatov laboratornyh issledovanij. M.: Medicina. 544 s. ISBN 5-225-04579-0.
16. NESTEROV, S.L., ŠILENOK, I.G., KOZLOVŔ, E.M. i dr. (2003). Srednie molekuly moči v ocenke sostoâniâ poček u novoroždennyh. V: Klin. lŕb. diagn., nr. 10, s. 12-14. ISSN 0869-2084.
17. PUTIN, V. (2012). Efectele unui produs autohton şi ale Catosalului asupra stării funcţionale a ficatului la puii de găină pentru carne. In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii, nr. 1(51), pp. 141-146. ISSN 1814-3237.
18. PUTIN, V. (2014). Aspecte fiziologo-metabolice ale acţiunii preparatului BioR asupra puilor-broiler: autoref. tz. doct. în şt. biologice. Chişinău. 48 p.
19. PUTIN, V., MACARI, A. (2013). Impactul produsului autohton BioR şi al Catosalului asupra statusului clinico-hematologic la puii broiler. In: Lucrări şt., Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 35: Medicină Veterinară, pp. 106-110. ISBN 978-9975-64-247-7.
20. RUDIC, V. et al. (2002). Tehnologii de obţinere şi testare a biopreparatelor din microalge şi streptomicete în zootehnie. In: Expoziţia Internaţională specializată Infoinvent-2002: catalog oficial. (9-12 octombrie). Chişinău. p. 53.
21. RUDIC, V., GUDUMAC, V. (1996). Preparat medicamentos: brevet MD, nr. 545, publ.: BOPI nr. 5, p. 14.
22. RUDIC, V., red. şt. (2007). Ficobiotehnologie - cercetări fundamentale şi realizări practice. Chişinău. 365 p. ISBN 978-9975-9892-5-1.
23. SEVERIN, S.E. (1989). Praktikum po biohimii. Moskva: MGU. s. 191-195.
24. SYROMÂTNIKOVA, E.D., LUŽNIKOV, E.A., MATKEVIČ, K.I. i dr. (2004). Nekrotičeskie substancii kak marker ocenki čffektivnosti detoksikacii organizma metodom acišečnogo lavaža u bol'nyh ostrymi otravleniâmi. V: Klin. lŕb. diagn., nr. 5, s. 44.
25. ŞUMANSCHII, A., BÂZGU, I., MODVALA, S. (2010). Studiul dezvoltării sectorului avicol la nivel naţional şi internaţional. In: Lucrări şt., Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 26: Zootehnie şi Biotehnologii, pp. 122-126. ISBN 978-9975-64-195-1.
26. ZOLTAN, P. et al. (2011). Situaţia actuală şi tendinţele dezvoltării sectorului avicol din Republica Moldova şi la nivel internaţional. Chişinău. 116 p.
Published
2017-05-01
How to Cite
MACARI, Ana. Influenţa remediului bior asupra unor parametri ai endotoxicozei şi dipeptidelor histidinice în serul sanguin la puii broiler. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 101-105, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=118>. Date accessed: 27 feb. 2021.
Section
Table of contents