Aprecierea nivelului de fiabilitate a sistemelor electrice

  • Victor POPESCU Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Viorel ROTARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The operation of electrical systems is influenced by a number of arbitrary factors, causing a significant number of refusals and interrupting electricity supply to consumers. The key problem of these systemsis to increase the reliability of their functioning and to ensure the continuity of quality energy supply to consumers. Determining reliability indices and their statistical evolution during the operation period enablesto establish the factors with significant influence on the quality and continuity of the energy supply and allow to develop the mechanism of ensuring consumers with quality energy. The paper is devoted to the analysis of the reliability level of electrical systems based on the assessment of core indices regarding the continuity and statistical evolution of refusals caused by different factors of influence.


Key words: Power supply systems; Functional reliability; Arbitrary factors; Reliability indices.


Rezumat. Procesul de funcţionare a sistemelor electrice este influenţat de o serie de factori cu caracter aleatoriu, care provoacă un număr semnificativ de refuzuri şi întrerup furnizarea energiei electrice consumatorilor. Problema-cheie a acestor sisteme este sporirea fiabilităţii de funcţionare şi asigurarea continuităţii alimentării consumatorilor electrici cu energie de calitate. Cunoaşterea indicatorilor de fiabilitate şi evoluţia lor statistică pe perioada de exploatare oferă posibilitatea determinării factorilor cu influenţă semnificativă asupra calităţii şi continuităţii alimentării cu energie electrică şi permite elaborarea mecanismului de asigurare a consumatorilor cu energie de calitate. Lucrarea este consacrată analizei nivelului de fiabilitate a sistemelor electrice în baza aprecierii indicatorilor fundamentali de continuitate şi a evoluţiei statistice a refuzurilor condiţionate de diferiţi factori de influenţă.


Cuvinte-cheie: Sisteme de alimentare cu energie electrică; Fiabilitate de funcţionare; Factori aleatorii; Indicatori de fiabilitate.

References

1. ARDELEANU, M. (2007). Fault Localization in Cables and Accessories by Off-Line Methods. In: Annales of the University of Craiova. Series Electrical Engineering, vol. 13, pp. 385-390. ISSN 1842-4805.
2. MUNTEANU, Fl., IVAS, D., NEMEŞ, C. (1999). Ingineria disponibilităţii subsistemelor de distribuţie a energiei electrice”. Iaşi: Spectrum. 254 p. ISBN 973-98335-3-5.
3. POPESCU, V. (2013). Analysis of factors of influence on the reliability of power systems. In: Acta Electrotehnica, vol. 54, nr. 6. ISSN 1841-3323.
4. ERHAN, F. et al. (2012). Dependenţa dintre regimurile tranzitorii şi cele nesimetrice în reţelele de distribuţie. In: Energetica Moldovei-2012: conf. intern.: aspecte regionale de dezvoltare, 4-6 oct.2012, Chişinău, pp. 128-134. ISBN 978-9975-62-324-7.
5. SECUI, D. (2008). The Sensitivity of the Electrical Substantionns Reliability Indices at the Variation of the Circuit-Breakers Stucking Probability. In: Annals of the Oradea Univ. Fascicle of Energy Enginiring, vol. 14.
6. POPESCU, V. (2014). Reliability evaluation of electrical networks. In: Analele Univ., Eftimie Murgu” din Reşiţa. Fascicula de Inginerie, a. XXI, nr. 3, pp. 125-130. ISSN 1453-7397.
7. ERHAN, F. et al. (2003). Analiza metodelor de calcul a curenţilor de scurt circuit şi protecţiile folosite în reţelele electrice de distribuţie. In: 70 ani ai Univ. Agrare de Stat din Moldova: materialele simp. şt. intern., 7-8 oct. 2003. Chişinău, p. 117. ISBN 9975-9624-5-9.
Published
2017-05-01
How to Cite
POPESCU, Victor; ROTARI, Viorel. Aprecierea nivelului de fiabilitate a sistemelor electrice. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 83-86, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=115>. Date accessed: 28 feb. 2021.
Section
Table of contents