Estimarea feromonilor sexuali a unor specii de buhă, sintetizaţi după schemele modificate

  • Tudor NASTAS Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  • Natalia RĂILEANU Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  • Valeria CHEPTINARI Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  • Gheorghii ROŞCA Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Abstract

We have improved the synthesis schemes of the main constituents of the noctuid moth sex pheromones: Heliothis armigera (cis-11-hexadecenol), Agrotis segetum (cis-7-dodecenyl acetate) and Agrotis
exclamationis (cis-5-tetradecenyl acetate). The cost of the pheromones synthesized acording to modified scheme is reduced by 50% compared to the cost of those synthesized by standard schemes. In field tests (5 traps/pheromone, at intervals not less than 100 m) no significant differences were found between the studied pheromones and standard ones, as regards their biological efficiency, evaluated by the number of males attracted and captured by traps (on average over seven days per trap). The deviations from standard costituted: -1,3 males/7days/trap (Heliothis armigera pheromone); +0,1 (Agrotis exclamationis); -2 (Agrotis segetum). The synthesis methods developed by us allow to obtain the necessary quantities of pheromones for using in plant protection.
Key words: Sex pheromones; Synthetic pheromones; Heliothis armigera; Agrotis segetum; Agrotis exclamationis; Males.
Rezumat. Au fost perfecţionate în premieră schemele de sinteză a componenţilor principali ai feromonilor sexuali ai buhelor Heliothis armigera (cis-11-hexadecenol), Agrotis segetum (cis-7-dodecenilacetat), şi Agrotis
exclamationis (cis-5-tetradecenilacetat). Costul feromonilor sintetizaţi după schemele modificate este mai redus cu 50% comparativ cu costul celor sintetizaţi după schemele standard. În testele de câmp (5 capcane/feromon cu intervale nu mai mici de 100 m) nu s-au înregistrat diferenţe semnificative între feromonii testaţi şi feromonii standard, privind eficacitatea biologică, evaluată după numărul de masculi atraşi şi capturaţi în capcane (în medie pe 7 zile per capcană). Devierile de la standard au constituit: -1,3 masculi/7zile/capcană (feromonul buhei Heliothis armigera); +0,1 (Agrotis exclamationis); -2 (Agrotis segetum). Metodele de sinteză elaborate de noi permit obţinerea cantităţilor necesare de feromoni pentru utilizare în protecţia plantelor.
Cuvinte-cheie: Feromoni sexuali; Feromoni sintetici; Heliothis armigera; Agrotis segetum; Agrotis exclamationis; Masculi.

References

1. NASTAS, T. (2012). Influenţa feromonilor sexuali asupra mecanismului de reducere a densităţii populaţiilor insectelor fitofage. Chişinău: Print-Caro. 157 p. ISBN 978-9975-56-039-9.
2. ТКАČ, М. (1977). Sovki i mery bor’by s nimi. Chişinău: Cartea moldovenească. 102 p.
3. VOLOSCIUC, L. (2005). Biological Means as Natural Products for Sustainable Agriculture. In: Advanced Biological Technologies and their Impact on Economy under agenda “Natural Products: Technologies for their Capitalization in Agriculture, Medicine, and Food Industry”. Chişinău, pp. 51-58.
Published
2017-04-28
How to Cite
NASTAS, Tudor et al. Estimarea feromonilor sexuali a unor specii de buhă, sintetizaţi după schemele modificate. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 67-70, apr. 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=112>. Date accessed: 27 feb. 2021.
Section
Table of contents