Gradul de modificare a valorii unor indici biochimici la fructele de măr în funcţie de temperatura de păstrare aplicată

  • Marcela CHIHAI Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
  • Nicolae BUJOREANU Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Abstract

The consumption of plastic substances, involved in the maturation-senescence processes of apple fruits during the postharvest period can be slowed down only by applying cold. The researches presented in this
paper aimed to determine the changes (every 30 days) in the content of some biochemical indices of apples (titratable acids, sugars, ascorbic acid (vit.C) and dry substances) during storage, depending on the applied
thermal regime. After harvesting, the apples of late varieties Florina, Cempion, King Jonagold and Pinova were stored for 150 days at 1, 2 and 30C and relative humidity of 85-90 %. On removal from storage, it was established that the fruits have consumed different amounts of plastic substances depending on the applied thermal regime and this was largely reflected on the quantity of standard fruits and their organoleptic characteristics. Based on the conducted research and obtained results, it was determined that the optimum storage temperature is 2°C for Florina variety and 1°C for Cempion, King Jonagold and Pinova varieties.
Key words: Apple; Storage; Temperature; Plastic substances.
Rezumat. Consumul substanţelor plastice, implicate în derularea proceselor de maturare-senescenţă la fructele de măr pe durata perioadei post-recoltare poate fi încetinit doar prin aplicarea frigului. Cercetările în lucrarea de faţă au avut ca scop determinarea modificărilor (după fiecare 30 zile) în conţinutul unor indici biochimici (acizi titrabili, glucide, acidul ascorbic (vit.C) şi substanţe uscate) la fructele de măr în perioada de păstrare în funcţie de regimul termic aplicat. După recoltare fructele soiurilor tardive de măr Florina, Cempion, King Jonagold şi Pinova au fost păstrate timp de 150 zile la temperaturile de 1, 2 şi 30C şi umiditatea relativă a aerului de 85-90 %. La externarea fructelor s-a constatat, că acestea au consumat cantităţi diferite de substanţe plastice în dependenţă de regimul termic aplicat, care în mare măsură s-a reflectat asupra conţinutului producţiei standard şi calităţilor organoleptice. Reieşind din cercetările efectuate şi rezultatele obţinute, s-a stabilit, că temperatura optimă de păstrare este: pentru soiul Florina 2°C, iar pentru soiurile Cempion, King Jonagold şi Pinova cea de 1°C.
Cuvinte-cheie: Mere; Depozitare; Temperatură; Substanţe plastice.

References

1. ARASIMOVIČ, V.V., PONOMAR’OVA, N.P. (1976). Obmen uglevodov pri sozrevanii i hranenii plodov âbloni. Chişinău: Ştiinţa. 117 s.
2. BUJORÂNU, N. i dr. (1993). Ležkosposobnost’ plodov i faktory, snižaûŝie ih poteri pri dlitel’nom hranenii. Chişinău: Ştiinţa. 92 s.
3. BUJOREANU, Nicolae (2010). Formarea direcţionată a fructelor pentru păstrare îndelungată. Chişinău: Princeps Magna, 256 p.
4. ERMAKOV, A.I., ARASIMOVIČ, V.V. (1987). Metody biohimičeskogo issledovaniâ rastenij. Leningrad: Agropromizdat. 430 s.
5. JAMBA, A., CARABULEA, B. (2002). Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Chişinău: Cartea Moldovei. 494 p. ISBN 9975-60-098-0.
6. MEL’NIC, A.V. (1988). Sovremennye sposoby posleuboročnoj obrabotki dlitel’nogo hraneniâ plodov: Obzornaâ informaciâ. Moskva: Ékonomika. 271 s.
7. METLICKIJ, L.V. (1970). Biohimiâ plodov i ovoŝej. Moskva: Ékonomika. 271 s.
Published
2017-04-28
How to Cite
CHIHAI, Marcela; BUJOREANU, Nicolae. Gradul de modificare a valorii unor indici biochimici la fructele de măr în funcţie de temperatura de păstrare aplicată. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 56-60, apr. 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=110>. Date accessed: 28 feb. 2021.
Section
Table of contents