Rezultatele inventarierii emisiilor directe de N2 O de la aplicarea în solurile agricole ale Republicii Moldova a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada 1990-2012

  • Ion BACEAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Marius ŢĂRANU Ministerul Mediului al Republicii Moldova

Abstract

The article presents the results of a study focused on the estimation of direct nitrous oxide (N2O) emissions issued from synthetic nitrogen fertilizers and natural organic fertilizers introduced in the soils of the Republic of Moldova over the period 1990–2012, for the purpose of being included in The National Inventory of Greenhouse Gases in the framework of First Biennial Update Report of the Republic of Moldova under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Calculation methodologies are based on those available in the Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2000) and IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006). The obtained results revealed that over the reference period the direct N2O emissions from synthetic nitrogen fertilizers applied to soils were reduced by 63.0%, from 1.4473 kt in 1990 to 0.5351 kt in 2012, while the direct N2O emissions from nitrogen organic fertilizers - by 99.8 %, from 0.8571 kt in 1990 to 0.0020 kt in 2012. This situation is due to the significant reduction of the total amount of mineral and organic fertilizers that were applied during this period.
Key words: Greenhouse gases; Nitrous oxide; Synthetic nitrogen fertilizers; Natural organic fertilizers; Agricultural soils.
Rezumat. Articolul prezintă rezultatele unui studiu axat pe evaluarea emisiilor directe de protoxid de azot (N2O) provenite de la aplicarea în sol a îngrăşămintelor chimice azotate şi îngrăşămintelor organice naturale în Republica Moldova pe parcursul perioadei 1990–2012, pentru a fi incluse în Inventarul Naţional de gaze cu efect de seră în cadrul Primului Raport Bienal Revăzut al Republicii Moldova către Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC). Metodologiile de calcul se bazează pe cele disponibile în Ghidul bunelor practici şi managementul incertitudinilor în inventarierea emisiilor naţionale ale gazelor cu efect de seră (GISC, 2000) şi Ghidul 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră (GISC, 2006). Rezultatele obţinute permit a constata, că pe parcursul perioadei de referinţă, emisiile directe N2O de la aplicarea în solurile agricole ale Republicii Moldova a îngrăşămintelor chimice azotate s-au redus cu circa 63,0 %, de la circa 1,4473 kt în anul 1990, până la 0,5351 kt în anul 2012, pe când emisiile directe N2O de la aplicarea îngrăşămintelor organice naturale s-au redus cu circa 99,8 %, de la 0,8571 kt în anul 1990, până la 0,0020 kt în anul 2012. Această situaţie se explică prin reducerea semnificativă a cantităţilor de îngrăşăminte minerale şi organice aplicate în perioada respectivă.
Cuvinte-cheie: Gaze cu efect de seră; Protoxid de azot; Îngrăşăminte chimice azotate; Îngrăşăminte organice naturale; Soluri agricole.

References

1. ANDRIEŞ, S. et al. (2005). Managementul deşeurilor organice, nutrienţilor şi protecţia solului. Chişinău. 112 p. ISBN 978-9975-78-457-3.
2. BANARU, A. (2003). Îndrumări metodice perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile. Chişinău. 23 p.
3. BUCĂTARU, N., COŞMAN, S., HOLBAN, D. (2005). Afaceri în producţia laptelui. Chişinău. 136 p.
4. CERBARI, V., alcăt. (2001). Programul naţional complex de sporire a fertilităţii solului în 2001-2020. Chişinău: Pontos. 130 p. ISBN 9975-938-25-6.
5. EGGLESTON, H.S., BUENDIA, L., MIWA, K., NGARA, T. and TANABE, K., eds. (2006). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme. (IGES), Hayama, Japan.
6. IPCC (2001). Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Tokyo, Japan.
7. KUDEÂROV, N. (1999). Azotnyj cikl i producirovanie zakisi azota. V: Počvodedenie, v. 8, s. 1-11.
8. RĂILEANU, I. et. al. (2006). Managementul gunoiului de grajd: ghid practic. Chişinău: Bons Offices. 68 p. ISBN 978-9975-80-026-2.
9. TONCEA, I. (2003). Compostul, pur şi simplu. Bucureşti. 31 p.
10. ŢĂRANU, M. et al. (2013). Raport Naţional de Inventariere: 1990-2010. Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova. Chişinău: Imprint Plus. 379 p. ISBN 978-9975-4385-4-4.
11. UNGUREANU, V., CERBARI, V., MAGDĂL, A., GHERMAN, E. (2006). Practici agricole prietenoase mediului: îndrumar. Chişinău. 96 p.
Published
2017-04-28
How to Cite
BACEAN, Ion; ŢĂRANU, Marius. Rezultatele inventarierii emisiilor directe de N2 O de la aplicarea în solurile agricole ale Republicii Moldova a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada 1990-2012. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 35-41, apr. 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=107>. Date accessed: 27 feb. 2021.
Section
Table of contents