Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu realizaţi în modelul heterotic Reid Iodent X BSSS-B37

  • Ghenadie RUSU Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”, Republica Moldova
  • Pantelimon BOROZAN Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”, Republica Moldova
  • Simion MUSTEAŢA Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”, Republica Moldova
  • Valentina SPÂNU Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”, Republica Moldova
  • Valentin ŞTIRBU Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”, Republica Moldova

Abstract

This paper presents the results of a research dedicated to the modification of single cross maize hybrids within the heterotic pattern Reid Iodent x BSSS-B37 based on related lines and crosses. The replacement of a weak parent in the hybrid combination with a performant line resulted in more competitive early maize hybrids. Some related crosses were found to be efficient for improving seed production and for keeping the uniformity of morphological characters, as well as grain yield and moisture at the level of the initial hybrid combination. Our findings revealed the importance of combining ability for grain yield and moisture in the prediction of performant single cross maize hybrids. For the related crosses, the uniformity of main characters in hybrids correlated with the level of heterosis per se, is also significant.


Key words: Zea mays; Hybrids; Inbred lines, Related crosses; Agronomic traits; Maize; Moisture content; Yield.


Rezumat. Studiul de faţă reflectă rezultatele cercetărilor consacrate modificării hibrizilor simpli de porumb din modelul heterotic Reid Iodent x BSSS-B37 în baza liniilor şi încrucişărilor înrudite. Înlocuirea formei parentale slabe în combinaţia hibridă cu o linie performantă a dus la crearea unor hibrizi de porumb timpuriu mai competitivi. Pentru îmbunătăţirea producerii de seminţe şi pentru păstrarea uniformităţii caracterelor morfologice, producţiei şi umidităţii boabelor la nivelul formulei iniţiale, eficiente s-au dovedit a fi unele încrucişări înrudite. S-a constatat importanţa capacităţii de combinare după nivelul de producţie şi de umiditate a boabelor la prognozarea hibrizilor simpli performanţi. Pentru încrucişările înrudite este semnificativă, de asemenea, şi uniformitatea principalelor caractere în hibrizi, corelată cu nivelul de heterozis perse.


Cuvinte-cheie: Zea mays; Hibrizi; Linii consangvinizate; Încrucişări înrudite; Caractere agronomice; Porumb; Conţinut de umiditate; Productivitate.

References

1. ČÛČMIJ, I.P., MORGUN, V.V. (1990). Genetičeskie osnovy i metody selekcii skorospelyh gibridov kukuruzy. Kiev: Naukova Dumka. 284 s.
2. DOMAŠNEV, P.P., DZŰBECKIJ, B.V., KOSTÛČENKO, V.I. (1992). Selekciâ kukuruzy. Moskva: Agropromizdat. 207 s. ISBN 5-10-002674-X.
3. GALEEV, G.S. (1961). Novye uspehi selekcii kukuruzy na Kubanskoj opytnoj stancii VIR. Leningrad. 112 s.
4. GARBUR, I.V. (1972). Sintez i izučenie novyh gibridov kukuruzy, vyvedenyh na osnove rajonirovanyh i perspectivnyh gibridov Moldavii metodom „vstavki”: Avtoref. dis.. kand. nauk. Kišinev. 28 s.
5. KOVACS, I. (1970). Correlation between the yielding ability of maternal single crosses and that of hybrids produced by identical paternal single crosses. In: KOVACS, I., ed. Some methodological achievements of the Hungarian hybrid maize breeding. Budapest, pp. 115-125.
6. MÎRZA, V. (2014). Crearea hibrizilor simpli modificaţi de porumb pe bază de androsterilitate. In: Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni” - 40 ani de activitate ştiinţifică. Chişinău, pp. 136-142.
7. PALAVERŠIČ, N.D., ROIC, I.M. (1971). Izučenie dvuh-vos’milinejnâh gibridov. V: Selekciâ i semenovodstvo kukuruzy. Moskva: Kolos, s. 113-120. ISSN 0037-1459.
8. SARCA, T. (2004). Ameliorarea porumbului. In: BUTNARU, Galla, et al. (2004). Porumbul: studiu monografic. Bucureşti: Ed. Acad. Române. Vol. 1, pp. 363-462. ISBN 973-2710-55-1.
Published
2017-04-28
How to Cite
RUSU, Ghenadie et al. Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu realizaţi în modelul heterotic Reid Iodent X BSSS-B37. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 3-9, apr. 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=101>. Date accessed: 28 feb. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)