Published: 2017-04-28

Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu realizaţi în modelul heterotic Reid Iodent X BSSS-B37

Ghenadie RUSU, Pantelimon BOROZAN, Simion MUSTEAŢA, Valentina SPÂNU, Valentin ŞTIRBU

3-9

Evaluarea gradului de sterilitate la floarea-soarelui

Tatiana ŞESTACOVA, Ion GÎSCĂ, Aliona CUCEREAVÎI, Olesea TABĂRĂ

10-14

Influenţa epocii de înfiinţare asupra producţiei de fasole mare în trei sisteme de intercropping

Silvia Brînduşa HAMBURDĂ, Neculai MUNTEANU, Vasile STOLERU, Gabriel Ciprian TELIBAN

47-55

Estimarea feromonilor sexuali a unor specii de buhă, sintetizaţi după schemele modificate

Tudor NASTAS, Natalia RĂILEANU, Valeria CHEPTINARI, Gheorghii ROŞCA

67-70

Методика разработки унифицированной системы электрооборудования энергосберегающих технологических линий обработки молока

Л. Ф. ВОЛКОНОВИЧ, М. Г. КУШНИР, А. Л. ВОЛКОНОВИЧ, В. Е. СЛИПЕНКИ, О. Г. СТЁПКА, И. И. КИРИЯК, А. Г. ПОПА

87-95