Published: 2017-06-15

Schimbările în complexul microbian al solului la aplicarea erbicidelor

S. TOLOCICHINA, A. CINCILEI, L. SIREŢANU, V. MAMALIGA

14-17

Антимикробная активность стрептомицетов почвы Центральной зоны Молдовы

С. БУРЦЕВА, Т. СЫРБУ, В. СЛАНИНА, Л. НАМОЛОВАН, С. КОДРЯНУ

20-24

Cercetări privind eficienţa norfloxacinei în tratamentul nefritelor la câine  

Nicolae STARCIUC, V. MACRII, Natalia OSADCI, M. D. CODREANU, E. ŞENDREA, I. CODREANU, M. TURCITU

71-73