Published: 2017-06-02

Compoziţia structurală a comunităţilor de microorganisme

Nina FRUNZE, V. DARIE, Gr. VOINU, M. COŞCODAN, M. LUPAŞCU

17-20

Нормы высева и урожайность сортов риса

С. КУРБАНОВ, Диана МАГОМЕДОВА

25-27

Exometaboliţi de micromicete - stimulatori de creştere a plantelor

Tamara SÎRBU, S. MASLOBROD, P. BUIUCLI, Svetlana BURŢEVA

27-31

Research concerning grape production in a hilly area of romania under the impact of climate change

Agatha POPESCU, Viorica ENACHE, Cristina SIMION, Alina DONICI, G. TABARANU

40-44

Технологический процесс производства биотоплива

В. СЛЮСАРЕНКО, Г. ГАНЯ, И. ЛАКУСТА, Е. БАНАРЬ

58-61