Particularităţile de creştere a cătinei albe (Hippophae Rhamnoides L.) în funcţie de soi şi modul de conducere a pomilor

Main Article Content

Gheorghe CIMPOIEŞ Sergiu POPA Valerii MANZIUC Ion RÎBINŢEV Victor BURDUJA

Abstract

Abstract. The paper presents the results of a study on growth particularities of the sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) varieties ‘Cora’, ‘Clara’, ‘Mara’ and ‘Dora’ depending on the tree training system: 1) bush; 2. tree with the trunk height of 45-50 cm, with annually pruning of fruit branches; 3. improved vase-training system; 4. mixed-pyramid-training system (control). Experimental data on trunk diameter and total length of annual branches have been obtained during the first three years after planting, depending on the variety and plant training system. As a result, it has been established that according to the studied indicators, the growth vigor of ‘Dora’ variety plants is lower compared to that of ‘Cora’, ‘Clara’, and ‘Mara’ varieties. The highest values of these indicators have been recorded by the bush-shaped plants.


Key words: Sea buckthorn; Variety; Plant training; Growth; Annual branches.


Rezumat. Au fost studiate particularităţile de creştere a cătinei albe (Hippophae rhamnoides L.) din soiurile Cora, Clara, Mara şi Dora în funcţie de modul de conducere a plantelor: 1) tufă; 2) pom cu înălţimea trunchiului de 45-50 cm, cu tăierea anuală a ramurilor cu fructe; 3) vas ameliorat; 4) piramidă mixtă (martor). Au fost obţinute date experimentale despre diametrul trunchiului, lungimea însumată a ramurilor anuale în primii trei ani după plantare, în funcţie de soi şi modul de conducere a plantelor. S-a stabilit că, după indicatorii studiaţi, vigoarea de creştere a plantelor din soiul Dora este mai mică comparativ cu cea a plantelor din soiurile Cora, Clara şi Mara. Cele mai mari valori ale indicatorilor respectivi au fost la plantele conduse în formă de tufă.


Cuvinte-cheie: Cătină alba; Soi; Conducerea plantelor; Creştere; Ramuri anuale.

Article Details

How to Cite
CIMPOIEŞ, Gheorghe et al. Particularităţile de creştere a cătinei albe (Hippophae Rhamnoides L.) în funcţie de soi şi modul de conducere a pomilor. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 33-37, july 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/590>. Date accessed: 21 feb. 2019.
Section
Table of contents

References

1. CIMPOIEŞ, Gh. (2000). Conducerea şi tăierea pomilor. Chişinău: Ştiinţa. 274 p. ISBN 9975-67-148-9.
2. GHENA, N., BRANIŞTE, N. (2003). Cultura specială a pomilor. Bucureşti: Matrix Rom. 399 p.
3. IVAŞCU, A. (2011). Cătina albă, în cultură. In: Ferma, nr. 1, pp. 52-53. ISSN 1454-7732.
4. MUELLER, K.D., KOLLATZ, U. (1990). Pruning and shrub development of sea buckthorn. In: Gartenbau, vol. 37(7), pp. 210-211. ISSN 0323-4835.
5. STĂNICĂ, F., BRANIŞTE, N. (2011). Ghid pentru pomicultori. Bucureşti: Ceres. 211 p. ISBN 978-973-40-0859-9.
6. ЕРШОВА, И.В. (2009). Оценка алтайских сортов и гибридов облепихи по биохимическому составу плодов. В: Достижения науки и техники АПК, № 7, с. 11 - 12. ISSN 0235-2451.
7. КУДРЯВЕЦ, Р.П. (1987). Продуктивность яблони. Москва: Агропромиздат. 303 с.
8. МЕЖИНСКИЙ, В. (2014). Облепиха: особенности культуры, сортимент, переработка плодов. В: Овощи и фрукты, № 5, с. 84-91.
9. ФЕДОТОВ, И.А. (2010). Определение оптимальной схемы посадки растений по структуре плодоношения через использование множественного корреляционного анализа. В: Новейшие направления развития аграрной науки в работах молодых ученых: труды IV межд. науч. конф. молодых ученых, (22-23 апреля 2010 г.). Новосибирск. 616 с. ISBN 978-5-904424-57-2.
10. ФЕДОТОВ, И.А., РЯХОВСКИЙ, С.С., ШАЛАГИНОВА, Л.И. (2006). Повышение урожайности облепихи при разной плотности посадки за счёт ресурсов зимних осадков и орошения. В: Вестник Алтайского гос. аграрного ун-та, № 4(24), с. 19-22. ISSN 1996-4277.