Îmbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu

Main Article Content

Simion MUSTEAŢA Pantelimon BOROZAN Ghenadie RUSU Valentina SPÎNU

Abstract

Abstract. The article presents the results of investigations concerning the improvement of seed production in early maize single cross hybrids using as female parent a more productive inbred line, related crosses A x A1 and backcrosses (A x A1 ) x A. The related crosses from Reid Iodent heterotic group, with the genetic diversity index values comprised between 30 and 60%, were more vigorous and productive, possessed higher cold germination and saleable size of seeds. The performance and uniformity of the best hybrids (A x A1 ) x B were close to those of single cross hybrids. An essential disadvantage of the backcrosses was the greater variation of phenotypical traits and more complicated system of seed production.


Key words: Maize; Zea mays; Inbred lines; Related crosses; Backcrosses; Hybrids; Agronomical traits.


 


Rezumat. În articol sunt prezentate rezultatele investigaţiilor privind îmbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu, utilizând ca formă maternă o linie consangvinizată mai productivă, încrucişări înrudite A x A1 şi retroîncrucișări (A xA1 ) x A. Încrucişările înrudite din grupa heterotică Reid Iodent, cu valori ale indicelui de diversitate genetică cuprinse între 30 şi 60%, s-au caracterizat prin plante viguroase şi productive, germinaţie înaltă a seminţelor la temperaturi joase şi dimensiuni ale boabelor încadrate în fracţiile comerciale. Cei mai buni hibrizi (A xA1 ) x B au fost apropiaţi de hibrizii simpli după productivitate şi uniformitate. Un neajuns esenţial al retroîncrucişărilor s-a constatat a fi variaţia mai mare a caracterelor fenotipice şi sistemul de producere a seminţei mai complicat.


Cuvinte-cheie: Porumb; Zea mays; Linii consangvinizate; Încrucişări înrudite; Retroincrucişări; Hibrizi; Caractere agronomice.

Article Details

How to Cite
MUSTEAŢA, Simion et al. Îmbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 3-9, july 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/583>. Date accessed: 21 feb. 2019.
Section
Table of contents

References

1. MÎRZA, V. (2014). Crearea hibrizilor modificaţi de porumb pe bază de androsterilitate. In: Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni” – 40 ani de activitate ştiinţifică. Chişinău, pp. 136-142.
2. SARCA, T. (2004). Ameliorarea porumbului. In: BUTNARU, Galla, et al. (2004). Porumbul: studiu monografic. Bucureşti: Ed. Acad. Române. Vol. 1, pp. 363-462. ISBN 973-2710-55-1.
3. TROYER, A.F. (2000). Temperate corn-background, behavior and breeding. In: Specialty Corn, second edition, USA: CRC Press, pp. 393-466.
4. ДОСПЕХОВ, Б.А. (1985). Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб. Москва: Агропромиздат. 351 с.
5. ДОМАШНЕВ, П.П., ДЗЮБЕЦКИЙ, Б.В., КОСТЮЧЕНКО, В.И. (1992). Селекция кукурузы. Москва: Агропромиздат. 208 с.
6. МУСТЯЦА, С.И., БРУМА, С.Г., РУССО, Г.В. (2012). Дифференциация сестринских и родственных линий кукурузы различными методами. В: Материалы научно-практической конференции, посвященной 25-летию ВНИИ кукурузы. Пятигорск. С. 86-87.