Analiza economică a cultivării fructelor şi legumelor în Moldova

Main Article Content

Andrei ZBANCĂ Virgiliu MOREI Grigore BALTAG Sergiu PANUŢA

Abstract

Small and medium agricultural producers of the Republic of Moldova focus on developing highvalue agricultural sector, which provides the greatest profits and, due to this fact, could become an important
source of increasing income in the rural sector. This paper presents the results of economic calculations (performed by the authors) related to the amount of investments and terms of investment recovery (calculated per 1 hectare)
for 47 high value agricultural crops (fruits and vegetables), as well as to the economic results of the operational activity of growing these crops (sales incomes, sale costs, gross profit, economic profitability). The authors
developed cost budgets and their components for each crop. The presented calculation data will enable local entrepreneurs to select the correct crops based on the economic indicators and to deliberately invest the financial
resources.
Key words: High value crops; Fruits; Vegetables; Production costs; Cost of sales; Gross profit; Profitability; Sales income.
Rezumat. Producătorii agricoli mici şi medii din Republica Moldova sunt orientaţi spre dezvoltarea sectorului agricol de valoare înaltă, care oferă cele mai mari profituri şi care, datorită acestui fapt, ar putea deveni o sursă
importantă de majorare a veniturilor în sectorul rural. În această lucrare sunt prezentate rezultatele calculelor economice (efectuate de autori) privind suma investiţiilor necesare si termenele de recuperare a investiţiilor (în
calcul la 1 ha) pentru 47 de culturi de valoare înaltă (fructe şi legume) şi estimările privind rezultatele economice din activitatea operaţională la cultivarea acestor culturi (venituri din vânzări, costul vânzărilor, profitul brut,
rentabilitatea economică). Autorii au elaborat pentru fiecare cultură bugetul costurilor şi componenţa lor. Datele de calcul prezentate vor permite antreprenorilor autohtoni să selecteze corect culturile în baza indicilor economici
şi să investească in mod chibzuit resursele financiare.


Cuvinte-cheie: Culturi de valoare înaltă; Fructe; Legume; Costuri de producţie; Costul vânzărilor; Profit brut; Rentabilitate; Venituri din vânzări.

Article Details

How to Cite
ZBANCĂ, Andrei et al. Analiza economică a cultivării fructelor şi legumelor în Moldova. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 135-142, july 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <http://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/549>. Date accessed: 21 oct. 2018.
Section
Table of contents

References

1. Anuarele statistice ale Republicii Moldova pe anii 2007-2015.
2. DONICĂ, I., RAPCEA, M., DONICĂ, A., MLADINOI, V. (2008). Contribuţii la renovarea ramurii pomiculturii în Republica Moldova: monografie. Chişinău. 190 p.
3. GHENA, N., BRANI‘TE, N., STĂNICĂ, F. (2010). Pomicultura generală. 562 p. ISBN 978-973-1886-24-4.
4. MAZILU, C., DUU, I., coord. (2014). Ghidul pepinieristului pomicultor. 68 p. ISBN 978-973-1886-91-6.
5. SUMEDREA, D., ISAC, I., IANCU, M., OLTEANU, A., COMAN, M., DUU, I., coord. (2014). Pomi, arbuşti fructiferi, căpşun: ghid tehnic şi economic. Piteşti. 284 p. ISBN 978-973-1886-82-4.
6. ZBANCĂ, A. Elaborarea bugetelor generice pentru afaceri în domeniul agriculturii de valoare înaltă: ghid informative. Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), Contractul: AID-117-C-
11-00001, Chişinău 2013-2014.