Sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine

Main Article Content

Ilie ROTARU Serghei SECRIER Efimia GĂINĂ

Abstract

The paper presents the results of studies proving the fact that the problem of competitive meat production is determined by the efficient use of the new parental genotypic combinations depending on the genetic and productive potential of animal breeds. Research results have shown that the hybrids obtained from the combination of Landrace x Hampshire x Pietrain and Large White x Landrace x Pietrain breeds have produced carcasses where the fat layer was by 3.9 and 8.6 mm thinner, the length of hams was by 5,13 and 4,10 cm longer, and the weight of the longissimus dorsi muscle was by 0,94 and 0,76 kg heavier, compared with the Large White purebreds. The performed investigations contribute to the development of the specificity of hybridization and to the increase of the quality meat production with a direct impact on the health and welfare of consumers.


Key words: Swine; Hybrids; Carcasses; Weight; Carcass composition.


Rezumat. În lucrare sunt prezentate rezultate, care confirmă că problema producerii cărnii competitive este predeterminată de utilizarea eficientă a noilor combinări genotipice parentale realizate оn funcţie de potenţialul genetic şi productiv al raselor de animale. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat, că hibrizii obţinuţi din combinarea raselor Landrace x Hampshire x Pietrain şi Marele Alb x Landrace x Pietrain au produs carcase cu stratul de slănină mai subţire cu 3,9 şi 8,6 mm, lungimea jamboanelor mai mare cu 5,13 şi 4,10 cm, iar greutatea muşchiului lungul dorsal mai mare cu 0,94 şi 0,76 kg, comparativ cu produşii de rasă pură Marele Alb. Investigaţiile efectuate contribuie la dezvoltarea specificului hibridării şi sporirea producţiei de carne de calitate cu impact direct asupra sănătăţii şi bunăstării consumatorului.


Cuvinte-cheie: Suine; Hibrizi; Carcase; Greutate; Compoziţia carcaselor.

Article Details

How to Cite
ROTARU, Ilie; SECRIER, Serghei; GĂINĂ, Efimia. Sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 88-93, june 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <http://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/540>. Date accessed: 21 oct. 2018.
Section
Table of contents

References

1. AHLSCHWEDE, William T., ROBISON, O.W., SCHINDCEL, Allen P. (2005). Crossbreeding Systems for Commercial Pork Production. Pork industry handbook CD-ROM.
2. BUCĂTARU, N. (1993). Genetică. Chişinău: Universitas. 301 p. ISBN 5-362-01016-6.
3. CAMPBELL, R. (2010). The modern pork industry. In: Australian pork newspaper, vol. 14.
4. ROTARU, I. (2013). Creşterea şi producţia de carne la suine. Chişinău. 245 p. ISBN 978-9975-56-093-1.
5. ROTARU, I., HAREA, V., SECRIERU, S. (2014). Recomandări privind sporirea producţiei de carne prin utilizarea raţională a metodelor de hibridare оn suinicultură. Chişinău. 46 p.
6. WOOD, J.D., NUTE, G.R., RICHARDSON, R.I. et al. (2004). Effects of breed, diet and muscle on fat deposition and eating quality in pigs carcass quality. In: Meat Science, vol 67(4), pp. 651-667. DOI 10.1016/j.meatsci.2004.01.007