Influenţa parametrilor densificării asupra calităţii peleţilor produşi din reziduuri agricole

Main Article Content

Grigore MARIAN Andrei GUDÎMA Andrei PAVLENCO

Abstract

The purpose of the research was to establish the optimum production regimes for pellets derived from crop residues by optimizing the densification regimes. The research was carried out in the Solid Biofuels Laboratory within the State Agrarian University of Moldova, using standard methods for determining the main qualitative characteristics of the studied biomass. Densification was performed for single granules at a press designed and made for this purpose. Experimentally, it has been established that pellet production with particle density greater than 1.0 g/cm3, which provides a bulk density of pellets greater than 600 kg/m3, i. e., it meets the requirements of ENPlus3, can be performed at a mold temperature of at least 80°C and the initial moisture content of the biomass should not exceed 12%. If the pelletizing occurs at temperatures above 80°C, the initial moisture content of the biomass may be increased proportionally to the increase of the pelletizing temperature, but not more than 15%. Also, it was determined that the highest calorific value of pellets is obtained when the initial moisture content of the biomass is within the range of 10 ± 2%.


Key words: Fuel pellets; Densification; Particle density; Calorific value; Moisture content; Mechanical durability; Agricultural residues.


Rezumat. Scopul prezentei cercetări este stabilirea regimurilor optime de fabricaţie a peleţilor produşi din reziduuri agricole vegetale prin optimizarea regimurilor de densificare. Cercetările au fost realizate оn Laboratorul de Biocombustibili Solizi din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, folosindu-se metode standarde de determinare a principalelor caracteristici calitative ale biomasei studiate. Densificarea s-a realizat pentru granule singulare la o presă proiectată şi confecţionată pentru acest scop. Experimental s-a stabilit că producerea peleţilor cu densitatea particulelor mai mare de 1,0 g/cm3, ce asigură o densitate оn vrac a peleţilor mai mare de 600 kg/m3, adică corespund cerinţelor ENPlus3, poate fi realizată la temperatura matriţei de cel puţin 80°C, iar umiditatea iniţială a biomasei nu trebuie să depăşească 12%. Dacă peletizarea are loc la temperaturi mai mari de 80°C, umiditatea iniţială a biomasei poate fi mărită proporţional cu mărirea temperaturii peletizării, оnsă nu mai mult de 15%. De asemenea, s-a constatat că cea mai mare putere calorifică a peleţilor se obţine cвnd umiditatea iniţială a biomasei se află оn diapazonul 10±2%.


Cuvinte-cheie: Peleţi de foc; Densificare; Densitatea particulelor; Putere calorifică; Conţinut de umiditate; Durabilitate mecanică; Reziduuri agricole.

Article Details

How to Cite
MARIAN, Grigore; GUDÎMA, Andrei; PAVLENCO, Andrei. Influenţa parametrilor densificării asupra calităţii peleţilor produşi din reziduuri agricole. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 82-87, june 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <http://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/539>. Date accessed: 21 oct. 2018.
Section
Table of contents

References

1. BERGSTRЦMA, D., ISRAELSSONB, S., ЦHMANC, M. et al. (2008). Effects of raw material particle size distribution on the characteristics of Scots pine sawdust fuel pellets. In: Fuel Processing Technology, vol. 89, pp. 1324-1329. ISSN 0378-3820.
2. CARONE, M.T., PANTALEO, A., PELLERANO, A. (2010). Influence of process parameters and biomass characteristics on the durability of pellets from the pruning residues of Olea europaea L. In: Biomass and Bioenergy, vol. 30, pp. 1-9. ISSN 0961-9534.
3. GUDОMA, A., MARIAN, Gr., PAVLENCO, A. (2017). Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influenţa variabililor de producţie asupra calităţii biocombustibililor densificaţi оn formă de peleţi. In: Meridian Ingineresc, nr. 1, pp. 51 - 60. ISSN 1683-853X.
4. LI, Y., HENRY, L. (2000). High-pressure densification of wood residues to form an upgraded fuel. In: Biomass and Bioenergy, vol. 19, pp. 177-186. ISSN 0961-9534.
5. MARIAN, Gr. (2016). Biocombustibili solizi, producere şi proprietăţi. Chişinău. 172 p. ISBN 978-9975-87-166-2.
6. MARIAN, Gr. (2014). Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice. Chişinău: Iunie Prim. 264 p. ISBN 978-9975-4021-4-9.
7. NGUYEN, Q. N., CLOUTIER, A., ACHIM, A., STEVANOVIC, T. (2016). Effect of process parameters and raw material characteristics on physical and mechanical properties of wood pellets made from sugar maple particles. In: Biomass and Bioenergy, vol. 80, pp. 338-349. ISSN 0961-9534.
8. REZAEI, H., LIMA, C.J., LAU, A., SOKHANSANJ, S. (2016). Size, shape and űow characterization of ground wood chip and ground wood pellet particles. In: Powder Technology, vol. 301, pp. 737-746. ISSN 0032-5910.
9. TARASOV, D., SHAHI, C., AND LEITCH, M. (2013). Effect of Additives on Wood Pellet Physical and Thermal Characteristics: A Review. In: ISRN Forestry, pp. 1-6. DOI 10.1155/2013/876939
10. ZAMORANO, M., POPOV, V., RODRНGUEZ, M. L., GARCНA-MARAVER, A. A (2011). Comparative study of quality properties of pelletized agricultural and forestry lopping residues. In: Renewable Energy, vol. 36, pp. 3133-3140. ISSN 0960-1481.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>