Valoarea ameliorativă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu cu germoplasmă reid iodent

Main Article Content

Simion MUSTEAŢA Pantelimon BOROZAN Ghenadie RUSU Valentina SPОNU

Abstract

The paper presents the results of evaluating six maize inbred lines developed from related F2 (S0) populations with Reid Iodent germplasm. During the period of 2012-2016 years these inbred lines, some related crosses as seed parents and single modified hybrids were assessed for multiple characteristics and valuable agronomic traits. Two inbred lines used as female parents demonstrated high performance, per se and in related crosses, for grain yield, resistance to stem breaking and root lodging, cold tolerance and other agronomic characters.


Key words: Maize; Inbred lines; Hybrids; Related crosses; Agronomically valuable traits.


Rezumat. Оn articol sunt prezentate rezultatele evaluării a şase linii consangvinizate de porumb, dezvoltate din populaţii оnrudite F2 (S0) cu germoplasma grupei Reid Iodent. Pe parcursul anilor 2012-2016 liniile consangvinizate respective, оncrucişări оnrudite ca forme materne şi hibrizi simpli modificaţi au fost apreciate după multiple caractere şi însuşiri agronomice valoroase. Două linii consangvinizate utilizate ca forme materne au demonstrat, per se şi în încricişări înrudite, performanţe superioare la producţia de boabe, rezistentă оnaltă la frăngerea tulpinilor şi căderea radiculară, toleranţă la frig şi alte caractere agronomice.


Cuvinte-cheie: Porumb; Linii consangvinizate; Hibrizi; Încrucişări înrudite; Caractere agronomice valoroase

Article Details

How to Cite
MUSTEAŢA, Simion et al. Valoarea ameliorativă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu cu germoplasmă reid iodent. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 17-22, june 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <http://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/527>. Date accessed: 13 dec. 2018.
Section
Table of contents

References

1. MIKEL, M.A., DUDLEY, J.W. (2006). Evolution of North American dent corn from public to proprietary germplasm. In: Crop Science, vol. 46, pp. 1193-1205. ISSN 0011-183X.
2. MUSTEAŢA, S., BOROZAN, P., BRUMA, S., RUSU, Gh. (2014). Sozdanie, ocenka, klasifikaciв i ispol’zovanie samoopylennyh linij skorospeloj kukuruzy. In: Institutul de Fitotehnie “Porumbeni” – 40 ani de activitate ştiinţifică”: materialele conf. intern., Paşcani, 17 sept. Chişinău, pp. 70-98. ISBN 978-9975-56-177-8.
3. MUSTEAŢA, S., BRUMA, S., RUSU, Gh. (2012). Differenciaciâ sestrenskih i rodstvenyh linij kukuruzy različnymi metodami. In: Selekciî, semenovodstvo, tehnologiâ vozdelyvaniâ kukuruzy. Pвtigorsk: VNII Kukuruzy, pp. 86-101.
4. MUSTEATA, S., RUSU, Gh., BOROZAN, P., BRUMA, S. (2013). Studierea оncrucişărilor оnrudite ca forme materne ale hibrizilor de porumb timpuriu. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 39: Agronomie şi ecologie, pp. 33-37. ISBN978-9975-64-250-7.
5. SARCA, T. (2004). Ameliorarea porumbului. In: Porumbul: studiu monografic. Bucureşti: Ed. Academiei Române. Vol. 1, pp. 363-462. ISBN 973-2710-55-1.
6. TROYER, A.F. (2000). Temperate corn-background, behavior and breeding. In: Specialty Corn, second edition, USA: CRC Press, pp. 393-466. DOI: 10.1201/9781420038569.ch14