Studiul gradului de hidrofilie/hidrofobie al materialelor compozite polimerice ranforsate intensiv cu microsfere de sticlă

Main Article Content

Leonid MALAI Grigore MARIAN Vladimir GOROBEŢ

Abstract

This article presents some experimental results about the peculiarities of the kinetics of the water and oil absorption processes for a series of polyamide composite materials prepared with high addition of glass microspheres. On the basis of the obtained results, there were elaborated recommendations concerning the use of these materials as a compensating wear layer for the renovation of bearing type joints


Key words: Basalt microfibers, Glass microspheres, Hydrophilic degree, Hydrophobic, Molybdenum disulfide, Restoration.

Article Details

How to Cite
MALAI, Leonid; MARIAN, Grigore; GOROBEŢ, Vladimir. Studiul gradului de hidrofilie/hidrofobie al materialelor compozite polimerice ranforsate intensiv cu microsfere de sticlă. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 31-35, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <http://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/237>. Date accessed: 19 june 2018.
Section
Table of contents

References

1. Malai, L., Marian, Gr. Alegerea şi optimizarea constituţiei MC poliamidice folosite la renovarea îmbinărilor de tip lagăr. În: Ştiinţa agricolă, 2011, nr. 2, p. 50-53.
2. Marian, Gr. Contribuţii teoretico-experimentale la studiul fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe bază de polimeri: Teza de doctor habilitat în tehnică: 05.20.03. Chişinău, 2005, 252 p.
3. Ţapu, V. Sporirea disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice: Teza de dr. în tehnică: 05.20.03. Chişinău, 2011, 132 p.
4. Марьян, Г. Восстановление посадочных отверстий корпусных деталий подшипниковых узлов электрических машин порошкообразными полимерными композициями. Диссерт. на соиск. степ. kандид. техн. наук: 05.20.03. Кишинев: 1987, 221 с.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>