Crearea şi utilizarea liniilor consangvinizate de porumb timpuriu în combinaţii hibride

Main Article Content

S. MUSTEAŢA P. BOROZAN S. BRUMA Ghenadie RUSU

Abstract

The objective of this article is to provide some information about the recent results of a breeding programfor earlymaize improvement. Themain characteristics of eight newinbred lines developed from alternative heterotic groups of germplasm are presented. These inbreed lines have been included as parental forms offive new hybridswith the index of maturity FAO 160-270 in order to be cultivated in the areaswhere season length islimited.


Key words: Agronomical traits, Breeding, Early maize, Hybrids, Inbred lines

Article Details

How to Cite
MUSTEAŢA, S. et al. Crearea şi utilizarea liniilor consangvinizate de porumb timpuriu în combinaţii hibride. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 12-16, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <http://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/233>. Date accessed: 20 july 2018.
Section
Table of contents

References

1. Musteaţa, S. Realizări în ameliorarea porumbului timpuriu. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. 2002, nr. 3, p. 79-86.
2. Troyer, A.F. Temperate corn. Background, behavior and breeding. In „Specialty corns”, Second edition (Ed. Hallauer A.R.), CRC Press. USA, 2000, p. 393-466.
3. Musteaţa, S., Mistreţ, S., Borozan, P. Rezultate şi probleme în ameliorarea porumbului timpuriu. Lucrări ştiinţifice. Agronomie. UASM, 2005, v. 13, p. 155-158.
4. Musteaţa, S., Mistreţ, S. Estimarea diversităţii genetice în cadrul liniilor consangvinizate de porumb cu pedigriu comun. Cercetări de genetică vegetală şi animală. 2002, v. 7, p 167-175.